1.

ارزیابی توانایی تفکر انتقادی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی نمونه پژوهی: دانشگاه های آزاد شهر تهران

دوره 52، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-65
مریم حسینی نظر؛ نرگس نشاط

2.

بی اعتمادی اجتماعی در اشتراک دانش به مثابه مساله اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 165-183
محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ داود قاسم زاده

3.

بررسی رابطه هوش اجتماعی با قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ تبریز

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 345-368
محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ صفر حیاتی

4.

بررسی رفتار مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان در محیط دیجیتال بر اساس عوامل دموگرافیک

دوره 44، شماره 1، بهار 1389، صفحه 51-72
فاطمه نادری؛ احمد شعبانی؛ محمدرضا عابدی

5.

بررسی میزان رضایت‏مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع‏رسانی تخصصی موجود در وب‏سایت دانشگاه تهران

دوره 43، شماره 2، پاییز 1388
محمد رضا پورداداش سنگده؛ دکتر فاطمه فهیم نیا

6.

تجربیات زیستۀ دانشجویان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از ازدواج دیرهنگام (مطالعه ‏ای پدیدارشناختی)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 541-560
علی ایمان زاده؛ صدیقه محمدزاده؛ سریه علیپور

7.

تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد

دوره 10، شماره 1، بهار 1394
ربابه قرائی؛ ایرج رداد؛ معصومه تجعفری

8.

شناسایی عوامل بازدارندة توسعة کارآفرینی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی مورد بررسی: دانشکده های کشاورزی دولتی استان تهران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 151-167
آصف کریمی؛ ‌هادی جوهری

9.

مقایسه تطبیقی مهارت اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 101-117
مجید صمیمی نژاد؛ فاطمه زندیان

10.

نقش کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق(ع) در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه

دوره 42، شماره 48، پاییز 1387
کورش محمدی؛ دکتر یحیی دوستدار


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.