1.

«آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج

دوره 16، شماره 1، تیر 1397، صفحه 117-139
حمید رضا محبوبی

2.

بررسی انتقادی چیستی لذّت درفلسفه اسلامی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 121-144
سید عبدالرحیم حسینی

3.

بررسی تأثیر موسیقی پس‎زمینه بر قصد خرید به‎واسطه برانگیختگی، لذت، اعتماد و تعدیل‎کنندگی طبقه محصول

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 761-776
حمیده فیض آبادی؛ مهدی زنگانه؛ سامره شجاعی؛ هرمز مهرانی

4.

تبیین لذت خیالی از دیدگاه صدرالمتالهین

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 7-20
نفیسه الهی خراسانی؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی؛ عباس جوارشکیان

5.

تصویر زندگیِ پس‌از مرگ در فلسفه، ابن‌سینا

دوره 42، شماره 1، مهر 1388
رضا اکبری

6.

خوانشی بر پنداره لذت در طراحی‌صنعتی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 37-48
محمد رزاقی؛ سمیه افراشته

7.

سنجش امواج مغزی، انگیختگی، لذت و تصمیم به خرید در صنعت خدمات ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 639-657
علی قائدی؛ بهزاد ایزدی؛ محمدرضا قاسمیان مقدم

8.

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-127
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

9.

نظریات سه‌گانۀ اگوستینوس دربارۀ میل و لذت بر اساس کتاب اعترافات

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 251-267
حسین نیازبخش؛ اصغر واعظی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب