1.

ادلۀ اثبات در خشونت‌های جنسی زناشویی؛ چالش‌ها و راهکارها

دوره 51، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 77-51
زهرا نعمتی؛ محمد فرجیها

2.

استفاده از شبکه های اجتماعی برای کسب و کار در ایران: چالشها و فرصتها

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 92-111
مرتضی ملکی مین باش؛ مهری شهریاری

3.

‎ ‎بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 473-494
پریسا خدایاری؛ جمال برزگری خانقاه؛ علی اکبر جعفری ندوشن

4.

تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

2-40، شماره 4، بهمن 1388
جواد قاسمی؛ سیدمحمود حسینی؛ یوسف حجازی

5.

تفسیر معناییِ توسعه نیافتگی استان کرمانشاه با تأکید بردیدگاه صاحبانِ شرکت‌ها وکارگاه‌های شهرک‌های صنعتی این استان

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 127-147
فاضل الیاسی سرزلی؛ علی پژهان؛ میثم موسایی

6.

چارچوب توسعۀ کارآفرینی‌های نوین در ورزش: از ایده تا کنش

دوره 17، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 80-119
رسول نوروزی سید حسینی؛ مراد رومیانی؛ سعید رومیانی

7.

چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 643-655
محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف

8.

چالش‌های حقوقی حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره

دوره 48، شماره 2، تیر 1397، صفحه 463-482
محمد رضوی راد؛ ژانت الیزابت بلک؛ سید قاسم زمانی؛ مهران محمودی

9.

دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانش‌آموختگان کشاورزی

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 105-116
بهمن خسروی پور؛ زهره منجم زاده

10.

رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 96-76
رقیه سرلاب؛ حوریه دهقان پوری؛ شعله خداداد کاشی

11.

سلاک؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

دوره 2، شماره 2، مهر 1391، صفحه 233-256
محمدرضا دهشیری؛ عبدالرضا سیفی

12.

شناسائی چالش‌های رشد و توسعه کارآفرینی روستایی در روستاهای استان همدان

دوره 15، شماره 2، اسفند 1403، صفحه 319-335
منوچهر رشادی

13.

شناسایی چالش‌های ورودی مراکز خدمات توسعة کسب‌وکار ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 241-259
ژیلا ترابی؛ قنبر محمدی الیاسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ رضا زعفریان

14.

فرهنگ سیاسی در عربستان؛ تحلیل ایستایی و چالش‌های فرارو

دوره 44، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 351-370
خلیل اله سردارنیا؛ حسین نوروزی امیری

15.

کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 258-273
مژگان درکه؛ کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی

16.

همه گیری آنلاین: بررسی چالش های اساتید زبان انگلیسی دانشگاه بیرجند در طراحی و اجرای تدریس مجازی در زمان همه گیری کوید 19

دوره 10، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 706-721
فاطمه چهکندی

17.

واکاوی بازدارنده‌های تکوین امت واحده اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 235-257
مرتضی اکبری؛ فریدون رضاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب