1.

ارزیابی خطر زمین‌لغزش با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل شبکه (ANP) و منطق فازی (مطالعۀ موردی: حوضۀ صلوات‌آباد، سنندج)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 993-1002
حسین یوسفی؛ یزدان یاراحمدی

2.

ارزیابی روش‌های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چندمعیارة مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین‌لغزش در محدودة محور و مخزن سدها (مطالعة موردی: سد قلعه‌چای)

دوره 46، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 495-508
شهرام روستائی؛ لیلا خدائی قشلاق؛ فاطمه خدائی قشلاق

3.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

4.

ارزیابی و پیش‌بینی مکانی مخاطرۀ زمین‌لغزش در جادۀ کوهستانی سنندج-کامیاران با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفتۀ داده‌کاوی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 317-340
صالح میرزانیا؛ هیمن شهابی

5.

آنالیز عددی عوامل مؤثر در رخداد زمین‌لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن با روش‌های رگرسیون لجستیک ‏و رگرسیون چندمتغیره خطی (مطالعه موردی: حوضه ماربر)‏‏

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 151-168
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ مهدی تازه

6.

اولویت‌بندی عوامل موثر در زمین‌لغزش و مدل‌سازی فضایی آن با رویکرد داده محور در حوزه آبخیز سمیرم

دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 921-939
علیرضا عرب عامری؛ کورش شیرانی؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

7.

بررسی تأثیر تعداد عوامل ورودی در مقدار دقت شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه‌بندی خطر وقوع زمین‌لغزش (بررسی موردی: حوزه آبخیز هراز)

دوره 65، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 231-243
حمیدرضا مرادی؛ علیرضا سپهوند؛ پرویز عبدالمالکی

8.

بررسی زمین‌لغزش گردنه صائین اردبیل به منظور تأمین ایمنی راه با روش توموگرافی الکتریکی دوبُعدی و سه‌بُعدی

دوره 36، شماره 1، بهار 1389
محمدکاظم حفیظی؛ بهمن عباسی؛ احمد اشتری تلخستانی

9.

بررسی کارایی دو مدل پایه فیزیکی SINMAP و SHALSTAB در پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش(مطالعه موردی: محدوده منطقه چهاردانگه، استان مازندران)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 207-218
علیرضا متولی؛ علی طالبی؛ مهرداد صفایی؛ محمدرضا اختصاصی

10.

بررسی کارایی مدل شاخص پایداری دامنه در شرایط مختلف هیدرولوژیکی (مطالعۀ موردی: حوزۀ سد بیدواز اسفراین)

دوره 73، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-148
زکیه صفرپور؛ جلیل فرزادمهر؛ علی گلکاریان؛ مهدی بشیری

11.

بررسی یک زمین‌لغزش با استفاده از روش‌‌های بررسی یک‌‌بُعدی و دو‌بُعدی مقاومت الکتریکی در ناحیه رودبار – شمال ایران

دوره 38، شماره 1، بهار 1391، صفحه 11-20
کریم روشن‌بخت؛ منصوره توکلی‌‌زاده

12.

پیش ‏بینی خطر زمین ‏لغزش در حوزه آبخیز رودخانه سیکان با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 1، بهار 1393، صفحه 17-29
محمدرضا ثروتی؛ کاظم نصرتی؛ شیما حسنوندی؛ بابک میرباقری

13.

پیش‌بینی خطر ناپایداری شیب‌های طبیعی با استفاده از عملگرهای ضرب و جمع جبری فازی در البرز مرکزی

دوره 60، شماره 6، زمستان 1387
محسن شریعت‌جعفری؛ رامین حامدپناه

14.

پیش‌بینی مکانی زمین‌لغزش‌های سطحی با استفاده از مدل‌های آماری و یادگیری ماشین (مطالعۀ موردی: حوضه سرخون)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 869-884
زهرا براتی؛ ابراهیم امیدوار؛ عطااله شیرزادی

15.

پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر

دوره 43، شماره 3، تابستان 1388
سولماز بابکان؛ حسین معماریان؛ مهدی زارع

16.

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش F-AHP و ارائۀ راهکارهای مقتضی پیشگیری آن (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز نکارود)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 763-775
فائزه کاظمی گرجی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری

17.

پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش SMCE و تکنیک AHP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز هفشجان، چهارمحال و بختیاری)

دوره 70، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-18
پیام ابراهیمی؛ مهدی اصلاح؛ مریم آذرخشی

18.

تهیة نقشة حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از تحلیل آماری رگرسیون لجستیک

دوره 67، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 617-629
حمید رضا مرادی؛ مریم دشتی مرویلی؛ علیرضا ایلدرمی

19.

طراحی مسیر جادۀ جنگلی براساس نتایج مدل شبکۀ عصبی مصنوعی حساسیت به زمین‌لغزش (مطالعة موردی حوضة آبخیز کجور)

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 499-508
رامین نقدی؛ عبدالله عباسیان؛ اسماعیل قجر

20.

کاربرد شاخص‌های مورفوتکتونیکی در تحلیل مخاطرات زمین‌لغزش در راه‌آهن ناحیۀ لرستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 51-66
امیر افشاری؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق ونینی؛ محسن احتشامی معین آبادی

21.

مروری بر مدل‌سازی تجربی و فیزیکی زمین‌لغزش‌های ناشی از بارندگی

دوره 41، شماره 70، پاییز 1389
علی طالبی؛ علیرضا نفرزادگان؛ حسین ملکی‌نژاد

22.

مقایسۀ مدل شبکۀ عصبی مصنوعی با فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در ارزیابی خطر زمین‌لغزش

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 225-250
ایمانعلی بلواسی؛ محمدحسین رضائی مقدم؛ محمدرضا نیکجو؛ خلیل ولی زاده کامرانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.