1.

ارزیابی تعریب شعر «مهتاب» نیما یوشیج با تکیه بر نظریۀ وینی و داربلنه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 103-122
عزت ملا ابراهیمی؛ زهرا مسلمی؛ هانیه درستکار

2.

بررسی تطبیقی اندیشه‌های آرمان‌شهر‌‌‌ی در اشعار نیما یوشیج و والت ویتمن

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 514-539
فاطمه کریمی؛ محمد طاهری

3.

بررسی و تحلیل سبک‌ زندگی نیما یوشیج در نامه های او (بر پایه‌ی الگوی اریک لاندوفسکی)

دوره 24، شماره 1، تیر 1398، صفحه 119-148
محمدامیر مشهدی؛ حمیدرضا شعیری؛ رؤیا رضایی

4.

بررسی و تحلیل وجه تصویری شعر «ققنوس» از نیما یوشیج

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 75-102
سارا حسینی؛ رحمان ذبیحی؛ علیرضا شوهانی

5.

حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-20
ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار گیتی

6.

کاربست شگردهای علم معانی در شعر فارسی و عربی (مطالعۀ موردی مضمون اندرز در شعر نیما یوشیج و نازک‌الملائکه)

دوره 8، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 99-118
نجمه دری؛ ناصر نیکوبخت؛ فرامرز میرزایی؛ فیروز اسعد

7.

مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج

دوره 3، شماره 2، آبان 1390، صفحه 185-206
فرهاد رجبی

8.

مستزادهای نیما و آزمایش حذف قافیه

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-39
مهدی علیائی مقدم

9.

مقایسۀ تطبیقی شعر روایی نیما یوشیج و خلیل مَطران با تأمّلی در میزان خلّاقیّت هنری دو شاعر

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 113-131
علی سلیمی؛ بدری یاری ‌نظام‌آبادی

10.

نیما یوشیج و شعرای مدرن فرانسوی ( آلفرد دووینی و پل الوآر)

دوره 14، شماره 53، شهریور 1388
یوسفی بهزادی

11.

واکاوی زیبایی‌شناسی و معناشناسی سبک تکرار در اشعار نازک الملائکه ونیمایوشیج(مطالعه موردی چند قصیده)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 17-32
سید حسین سیدی؛ آزاده قادریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب