1.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

2.

ارزیابی مکان‌های بهینه برای دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: شهر فیروزآباد)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 337-356
محسن پورخسروانی؛ زهرا پربار؛ بهنام مغانی رحیمی

3.

آمایش لندفرم‌های ژئومورفولوژیکی جهت توسعۀ سکونتگاه‌های انسانی(مطالعۀ موردی: شهرستان‌های جنوب شرق استان خراسان رضوی)

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 167-191
شیرین محمدخان؛ رضا نامجویان؛ محسن برزکار؛ موسی عباسی

4.

اهمیت مطالعات ژئومورفولوژی در برنامه‌ریزی محیطی در راستای دست‌یابی به توسعه پایدار (مطالعه موردی استان گیلان)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388
حمید دلیر؛ مهدی رمضان‌زاده لسبویی

5.

بررسی تنگناهای طبیعی توسعة فیزیکی شهر سنندج

دوره 41، شماره 67، پاییز 1389
محمدرضا ثروتی؛ سعید خضری؛ توفیق رحمانی

6.

بررسی توسعه‌یافتگی و ویژگی‌های هیدرودینامیکی سامانه‌‌های کارستی با استفاده از تجزیه و تحلیل منحنی فرود هیدروگراف (مورد مطالعه: آبخوان‌های کارستی حوضۀ رودخانۀ الوند)

دوره 47، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 333-346
سجاد باقری سیدشکری؛ مجتبی یمانی؛ منصور جعفربیگلو؛ حاجی کریمی؛ ابراهیم مقیمی

7.

بررسی و آنالیز هم‏ استنادی رابطه انسان و محیط در حوزه ژئومورفولوژی از 1970 تا 2018

دوره 51، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 733-760
محمد راهدان مفرد؛ محمدحسین رامشت؛ امیر صفاری

8.

پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزة آبخیز جلیسان با استفاده ازمدل LNRF

دوره 40، شماره 1، بهار 1387
صمد شادفر؛ مجتبی یمانی

9.

تأثیر مخاطرات ژئومورفولوژیک آبراهه‌ای بر خطوط انتقال انرژی با استفاده از مدل محور ریسک خط لوله (مطالعۀ موردی: خط لولۀ گاز نهم سراسری)

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 199-216
منصور جعفربیگلو؛ ابراهیم مقیمی؛ مهران مقصودی؛ نولبرتو مونیر؛ امیر احمدی

10.

تحلیل توزیع فضایی نهشته های لسی در جنوب و جنوب شرقی دریای کاسپین

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 29-44
عزت الله قنواتی؛ زکیه محمدی

11.

تحلیل مقایسه عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی ومدل‌های رگرسیونی پیش‌بینی رسوب معلق مطالعه موردی: حوضه آبخیز اسکندری واقع در حوضه آبریز زاینده رود

دوره 42، شماره 71، پاییز 1389
عباسعلی ولی؛ مسعود معیری؛ محمد حسین رامشت؛ ناصر موحدی نیا

12.

تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان

دوره 0، شماره 0، زمستان 1387
شهرام بهرامی؛ مجتبی یمانی؛ سید کاظم علوی پناه

13.

تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تأکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 565-583
رعنا شیخ بیگلو؛ سعید نگهبان

14.

حساسیت شاخص های شکل و تحولی مئاندرها به پویایی رودخانه‏ های کوچک (مطالعۀ موردی: رودخانۀ قره سو در کرمانشاه)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 459-471
ایرج جباری؛ طاهره رحیمی جاوید

15.

دوالیتی در ژئومورفولوژی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-72
محسن پورخسروانی؛ محمدحسین رامشت؛ سید علی المدرسی

16.

رابطۀ مورفولوژی تپه‎های ماسه‎ای با شاخص‎های مورفومتری در شرق بابلسر، شمال ایران

دوره 46، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 219-230
محبوبه وسو؛ غلامرضا میراب شبستری؛ ارش امینی

17.

ژئومورفولوژیست‌ها و کم‌توجهی به فلسفه علم درژئومورفولوژی

دوره 53، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-19
رضا خوش رفتار

18.

سیر تحولات نظریۀ سوبسیدانس از داروین تا دورن‎کامپ

دوره 45، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 15-28
علیرضا شهبازی؛ محمّد حسین رامشت

19.

شبیه‌سازی فضایی، مخاطرات و محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی توسعۀ فیزیکی شهر ملکان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 5-24
محمدحسین رضائی مقدم؛ منصور خیری زاده آروق

20.

شناسایی، ارزیابی و مدیریت خاستگاه های گردوغبار در غرب ایران

دوره 52، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 445-465
مجید احمدی ملاوردی؛ ایرج جباری؛ امان اله فتح نیا

21.

مقایسۀ سه روش سنجش از دوری، واحدهای فیزیوگرافی و ژئومورفولوژیکی جهت تهیۀ نقشۀ پوشش گیاهی

دوره 70، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 661-68
شهربانو رحمانی؛ عطاالله ابراهیمی؛ علیرضا داودیان

22.

مکان‌گزینی جهات مناسب توسعۀ شهری کامیاران با رویکرد مخاطره‌شناسی مبتنی بر اعمال مناطق ممنوع ژئومورفولوژیکی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 419-436
ممند سالاری؛ هادی نیری؛ خبات امانی؛ حمید گنجائیان

23.

مورفولوژی نوری و کاربرد آن در ژئومورفولوژی

دوره 50، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 611-638
سینا صلحی؛ عبدالله سیف

24.

نسبی‌گرایی در ژئومورفولوژی

دوره 49، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20
محمد حسین رامشت؛ امیر صفاری؛ امیر کرم؛ عبرت محمدیان

25.

نقش تغییرات اقلیمی کواترنر در تحول ژئومورفولوژیکی فروچاله های کارستی (مطالعه موردی: ناهمواری شاهو، غرب ایران)

دوره 42، شماره 4، زمستان 1389
محمدصدیق قربانی؛ فرج اله محمودی؛ مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.