1.

انتظامِ مُدالِ دستگاه و تأثیر آن بر نمودِ موجودیّت‌های مُدال و امکان گسترش کارگان (مطالعهٔ موردی بیاتِ اصفهانِ قدیم – مخالفِ سه‌گاه و نیشابورکِ ماهور)

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5-16
سینا صنایعی

2.

بازشناسی ویژگی‌های مرکزی موسیقی ایرانی به عنوان عناصر هویت‌ساز در این سنت( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 57-66
سپهر سراجی؛ ساسان فاطمی

3.

بحثی پیرامونِ تناسباتِ اجرایی‌ و موسیقایی: از ضرورت و شِگِرد تا همراهی با زمانه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1400، صفحه 25-45
رامتین نظری‌جو

4.

طبقه‌بندیِ مجموعه‌کارگان مرتبط با موسیقی کلاسیک ایرانی بر مبنای گفتمان‌های هویت در درونِ سنت

دوره 26، شماره 4، دی 1400، صفحه 41-51
سپهر سراجی؛ ساسان فاطمی

5.

مطالعه کیفی رابطه برساخت خلاقیت و سیالیت ژانرهای موسیقی (مطالعه موردی تغییرات ژانری و نوآوری در فرهنگ تولید موسیقی کلاسیک ایرانی)

دوره 12، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 123-145
مهری بهار؛ زهراسادات چلنگر

6.

معرفی و مطالعۀ گونۀ (ژانر) قطعه در سنت آهنگسازی موسیقی کلاسیک ایرانی از منظر فرم و بافت؛ مطالعۀ موردی چکاد اثر پرویز مشکاتیان

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 17-26
سپهر سراجی

7.

واکاوی امکانات بالقوّه و بالفعلِ هم‌آمیزی مُدال برای گسترش کارگان موسیقی کلاسیک ایرانی (مطالعهٔ موردی «داد و بیداد» و دستگاه شور به همراه متعلّقات آن از روایت عبدالله دوامی)

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 69-77
سینا صنایعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب