1.

ارتباط بین هوش عاطفی با سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران ادارات ورزش و جوانان استان قم

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 243-258
مرتضی پایمزد؛ میرحسن سیدعامری؛ علی اصغر نوری

2.

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 407-425
محمد بادسار؛ روح الله رضایی؛ نفیسه صلاحی مقدم

3.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 9-27
مرجان اردشیرزاده؛ علی اکبر فرهنگی

4.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و رهبری تحول آفرین

دوره 18، شماره 3، شهریور 1384
حسن عابدی جعفری؛ محمد مرادی

5.

بررسی رابطۀ مدل بومی هوش عاطفی و اثربخشی بازاریابی در مدیران شرکت‌های تأمین‌کنندۀ مواد شیمیایی صنعتی استان اصفهان

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 85-102
ایمان بطلانی یادگار؛ حسین خنیفر

6.

بررسی رابطۀ هوش عاطفی و سرمایۀ اجتماعی در تشکل‌های مردم نهاد(NGOs)

دوره 2، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-22
حسن زارعی متین؛ علی اکبر قنبری؛ مرضیه قانع

7.

تأثیر خلق‌وخوی مربیان بر سبک رهبری تحول‌آفرین در تیم‌های ورزشی

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 169-183
محمد جواد نائیچی؛ منصوره عباسعلی زاده

8.

تاثیر شایستگی‌های فردی و اجتماعی بر شخصیت کارآفرینانه (مطالعه موردی: کارکنان بانک توسعه صادرات)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 125-143
طیبه نیک‌رفتار

9.

تحلیل رابطة فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و هوش عاطفی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 5-31
حسن زارعی متین؛ سیدمحمد مقیمی؛ هادی غفوریان یاورپناه

10.

رابطة هوش عاطفی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی

دوره 32، شماره 32، آبان 1386
حسن فهیم دوین؛ علی محمد امیرتاش؛ یوسف کریمی؛ فریده هادوی

11.

کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 211-228
محمدرضا تقی زاده یزدی؛ افشار سلیمانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب