1.

ارزیابی روایی و پایایی مقیاس اطمینان کارکنان (OTS) در مدارس ابتدایی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 31-48
حسن‌علی ویس‌کرمی؛ عزت اله قدم پور؛ محمدرضا متقی نیا

2.

روایی محتوایی، ساختار عاملی و تغییر ناپذیری جنسیتی مقیاس جهت‌گیری تعلق‌پذیری

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 15-29
سید امیر امین یزدی؛ فرهاد تنهای رشوانلو؛ طلیعه سعیدی رضوانی؛ حسین کارشکی

3.

ساختار عاملی و تغییرناپذیری جنسیتی مقیاس سرزندگی ذهنی در دانشجویان

دوره 9، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-14
فرهاد تنهای رشوانلو؛ راضیه کرامتی؛ حسین کارشکی؛ مرضیه ترکمنی

4.

مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 31-44
محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

5.

ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ منبع کنترل ترافیکی در رانندگان ایرانی

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 193-213
علی توکلی کاشانی؛ مهدی رحیمی؛ علی خانپور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب