1.

ارائۀ الگوی نیاز‌های کاربران دولت همراه در ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 393-414
نورمحمد یعقوبی؛ حبیب ابراهیم پور؛ رویا شاکری

2.

ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 25-32
ناصر براتی؛ الهام کاکاوند

3.

ارزیابی میزان آگاهی‌های عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری

دوره 1، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 59-77
کرامت الله زیاری؛ عبداله شیخی؛ مرضیه باقرعطاران؛ دیمن کاشفی دوست

4.

اعتماد اجتماعی به مدیریت شهری و عوامل مؤثر بر آن

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 55-90
ابراهیم حاجیانی؛ علی اکبر رضایی؛ میرزاعبدالرسول فلاح زاده

5.

بررسی تمایل شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های حفاظت و توسعۀ فضای سبز شهر تهران

دوره 66، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 399-410
عنایت عباسی؛ احمد باسامی؛ نرجس کابلی

6.

تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر شاخص‌های ذهنی (مطالعۀ موردی: شهر فشم، شهرستان شمیرانات)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 35-45
مرتضی محمدپورجابری

7.

تحلیل نگرش شهروندان کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

2-41، شماره 1، بهار 1389
حسین شعبانعلی فمی؛ جواد قاسمی؛ راحیل ملکی پور؛ امید شریفی

8.

تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 181-197
سید احمد حبیب نژاد؛ زهرا عامری؛ احمد خسروی

9.

حمایت کیفری از حق‌های اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-24
سید احمد حبیب نژاد؛ محمد رجبی؛ زهرا میرزایی

10.

سازگاری هویت ها در فرهنگ ایرانی (مطالعه موردی: شهروندان تهرانی)

دوره 39، شماره 2، تابستان 1388
سیدرحیم ابوالحسنی

11.

طراحی مدل پذیرش سازمان‎های غیردولتی (مردم‎نهاد) از نگاه شهروندان

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 269-288
حمید شجاعی؛ علیرضا موغلی؛ محمد جواد حضوری؛ رضا رسولی

12.

فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-104
معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی

13.

مطالعة تطبیقی دیدگاه‌های متخصصان و شهروندان در راستای تبدیل محیط‌های شهری به فضاهای یاددهندة اجتماعی (مطالعه موردی: همدان)

دوره 4، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-116
سلمان وحدت؛ مهرداد کریمی مشاور

14.

مطالعه نظام پاسخگویی دولت در ایران: نگرشی تطبیقی

دوره 55، شماره 0، زمستان 1380
دکتر سیدمحمد اعرابی

15.

نقش گردشگری در پایداری شهری مورد: شهر سی‌سخت(شهرستان دنا)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-12
سعیدرضا اکبریان رونیزی

16.

واکاوی موانع رعایت رفتارهای محیط زیستی مناسب ازسوی شهروندان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان)

دوره 69، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 565-579
جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلوContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.