1.

ارائه چارچوبی برای تبیین تعارض خط‌مشی در نظام خط‌مشی‌گذاری سلامت ایران با رویکردی آمیخته

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 419-446
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی نژاد؛ بهاره یزدی زاده

2.

تبیین مدل مرجع تعامل‌پذیری در بخش سلامت

دوره 16، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-664
محمدرضا کاشفی نیشابوری؛ علی رضاییان

3.

تحلیل جامعه‌شناختی چالش‌های پیش‌روی اصلاحات تعرفۀ خدمات تشخیصی درمانی در ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1402، صفحه 309-329
فاطمه غلامرضاکاشی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ سید رضا مجدزاده

4.

تدوین استراتژی‌های توسعة سلامت با رویکرد فعالیت‌های بدنی و ورزشی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 787-807
محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری

5.

توسعۀ مفهومی حق بر سلامت زنان و تحلیل آن در سیاست‏ گذاری‏ های کلان و خرد

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 529-555
هاجر آذری؛ لیلا بهرامی

6.

شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-156
طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم

7.

طراحی الگوی سازمان هولوگرافیک با هدف شکل‏ گیری سرمایة اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 219-235
حجت طاهری گودرزی؛ سمیه بارانی بیرانوند؛ مهدی زندیه

8.

مدیریت تعارض خط‌مشی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری نظام سلامت ایران؛ عناصر، آثار و راهکارها

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 77-98
سیدمحمدمهدی باکی هاشمی؛ سیدعباس ابراهیمی؛ محسن فرهادی‌نژاد؛ بهاره یزدی‌زاده

9.

مطالعه پدیدارشناسانه جستجوی نظریه دوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403
سیمین کاظمی

10.

معماری راهبردی نظام سلامت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر سند چشم انداز 1404 : الگوی پیشنهادی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 21-42
شهرام علمداری؛ اعظم علمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب