1.

اثر عدم تخصیص یارانه‌ی نقدی به دهک‌های پردرآمد: مدل‌سازی رفاه اجتماعی در الگوی داده ستانده با رویکرد برنامه‌ریزی غیرخطی

دوره 52، شماره 3، مهر 1396، صفحه 581-618
ایمان حقیقی؛ زهرا شاهی؛ مهدی اسماعیلی

2.

ارزیابی انتقادی منابع، انگاشت‌ها و نظریه‌های برنامه‌های رفاهی ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 127-145
محمدحسین شریف زادگان

3.

ارزیابی برنامه‌های توسعة جمهوری اسلامی ایران از منظر بازنمایی و کاربست نظریه‌های رفاه و عدالت اجتماعی (با تأکید بر برنامة پنجم توسعه)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 43-78
محمد جواد زاهدی؛ محمود نوائی لواسانی

4.

آسیب‌شناسی موانع تحقق و اثربخشی جایگاه موقوفات در رفاه اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 329-424
محمد علی ایرانمنش؛ جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی

5.

اندازه گیری رفاه اجتماعی ناشی از سیاست تعرفه وارداتی شکر ایران در مقابل سیاست صادراتی برزیل با رویکردی بر نظریه بازیها

دوره 51، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 249-273
سودابه احمدی؛ مهدی بصیرت؛ علیرضا جرجرزاده

6.

بررسی آثار رفاهی حذف مداخلۀ دولت از بازار ذرت ایران

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 177-184
آذر شیخ زین الدین؛ محمد بخشوده

7.

بررسی ارتباط سرمایه اجتماعی با پایداری اجتماعی شهری در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 197-220
محرم آزاد؛ علی رحمانی فیروزجاه؛ علی اصغر عباسی اسفجیر

8.

بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 927-959
یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

9.

بررسی جایگاه توسعه پایدار در اجتماعات روستایی ایران

دوره 17، شماره 36، تیر 1389
داوود حسن زاده؛ اصغر ایزدی جیران

10.

تبیین عوامل موثر بر ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی (مطالعۀ موردی: شهرستان مشکین شهر)

دوره 47، شماره 4، دی 1394، صفحه 657-672
وکیل حیدری ساربان

11.

تحلیل جامعه شناختی از مقایسه کار آیی در سه نوع نظام بهره برداری از مرتع ( در استان آذربایجان شرقی)

دوره 20، شماره 0، آذر 1381
منصور وثوق

12.

تحلیل و ارزیابی شاخص‌های رفاه اجتماعی در نواحی شهری با تأکید بر رویکرد عدالت (مطالعۀ موردی: نواحی منطقۀ 1 شهر قزوین)

دوره 50، شماره 2، تیر 1397، صفحه 297-315
مریم خستو؛ مرضیه یاحقی

13.

سنجش میزان رفاه اجتماعی خانوارها در نواحی روستایی مطالعة موردی: شهرستان زَهَک

دوره 5، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 759-778
هادی راستی؛ راضیه جهانتیغ

14.

کارآفرینی اجتماعی: مروری بر زمینه های سیاسی واجتماعی

دوره 19، شماره 2، مرداد 1385
مصطفی علی میری

15.

نقش سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کشاورزان شهرستان دیواندره

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 431-441
محمدرضا شاه‌پسند؛ ولی الله سارانی؛ مسلم سواریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.