1.

اثرات توپوگرافی برروی تشکیل وتکامل خاکهای منطقه کرمانشاه

دوره 1، شماره 0، خرداد 1376
علی اشرف امیری نژاد؛ مجید باقر نژاد

2.

اثر جرم‌های توپوگرافی و جوّی فراز ایران، بر ارزیابی و وارون‌سازی داده‌های گرادیومتری

دوره 34، شماره 3، آبان 1387
مهدی اسحاق؛ لارش اریک شوبرگ

3.

ارزیابی اروگرافی مؤثر بر بارش در نواحی شمال ایران

دوره 76، شماره 3، مهر 1402، صفحه 379-390
مرتضی قیصوری؛ شهرام خلیقی؛ علی سلاجقه؛ بهرام چوبین

4.

ارزیابی میزان اثرگذاری عناصر ساختاری سطح زمین بر تناسب اراضی برای کاربری‌ها مختلف (مطالعة موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 41-56
نصرت مرادی؛ هدایت‌اله نوری؛ عباس امینی فسخودی؛ میرنجف موسوی

5.

برآورد مدل ارتفاعی البرز شمالی با استفاده از زیرساخت گسلی منطقه

دوره 43، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 229-244
چیستا پناهی وقار؛ بهزاد وثوقی؛ سعید حاجی آقاجانی

6.

بررسی اثر اصلاح چگالی و کوواریانس بهبودیافته در مدل‌سازی محلی میدان گرانی به‌روش کالوکیشن کمترین‌مربعات در ایران

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 371-388
مهکامه قاسمی؛ صباح راموز؛ عبدالرضا صفری

7.

بررسی تأثیر جهت دامنه توپوگرافی و نوع قطبش داده‌های راداری در برآورد برخی مشخصه‌های کمی جنگل با استفاده از داده‌های ALOS-2 PALSAR-2 (مطالعه موردی: جنگل شصت کلاته گرگان)

دوره 74، شماره 3، آذر 1400، صفحه 261-273
مژگان ظهریبان حصاری؛ شعبان شتایی؛ یاسر مقصودی؛ جهانگیر محمدی

8.

بررسی تأثیر عوامل محیطی بر فرم‏های رویشی گیاهان (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی جواهرده رامسر)

دوره 65، شماره 4، دی 1391، صفحه 529-540
دیانا عسکریزاده؛ غلامعلی حشمتی

9.

بررسی تغییرات سطح و پوشش گیاهی کویر سیاهکوه با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 0، شماره 63، مرداد 1387
عیسی جوکارسرهنگی؛ وحید غلامی؛ محمد بشیر گنبد

10.

بررسی رابطه بین عوامل محیطی و ترکیب گیاهی با روش آنالیز چند متغیره

دوره 74، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 407-421
افشین صادقی راد؛ نگار عینی؛ عاطفه فتاحی؛ حریر سهرابی

11.

بررسی رابطه کاربری اراضی و شیب با تولید رسوب در زیرحوضه‌های جنوبی رودخانه مهاباد

دوره 63، شماره 3، آذر 1389، صفحه 341-358
داود طالب‌پوراصل؛ سعید خضری

12.

بررسی عوامل مؤثر بر بارش‌های تابستانی در یک ناحیه با توپوگرافی پیچیده (مطالعة موردی: سیل استان گلستان 8 تیر 1391)

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 565-577
امیر شبانیان چالش تری؛ محمد علی نصر اصفهانی؛ فروزان ارکیان

13.

بررسی قابلیت روش مینه آرت در حذف اثر توپوگرافی در تصاویر ماهواره ای

دوره 55، شماره 1، فروردین 1381
عادل سپهری

14.

پراکندگی امواج لرزه‌ای در محیط‌های همگن سه‌بُعدی با استفاده از روش اجزای مرزی در حوزة زمان

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 23-40
عبداله سهرابی‌بیدار؛ محسن کمالیان؛ محمد کاظم جعفری

15.

تأثیر پوشش گیاهی غیرمستغرق سیلاب‌دشت بر تغییرات بستر رودخانه‌های مئاندری ملایم با مقطع مرکب

دوره 5، شماره 2، تیر 1397، صفحه 461-470
الهه نیکوبخت؛ حسین حمیدی فر؛ علیرضا کشاورزی

16.

تأثیر عوامل توپوگرافی در پتانسیل ذخیرۀ کربن دو گونۀ Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعۀ موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 213-221
سیده خدیجه مهدوی؛ احمد چوپانیان؛ مهشید سوری

17.

تحلیل کیفیت خاک بوم‌سازگان حوزه آبخیز شازند

دوره 50، شماره 8، دی 1398، صفحه 1843-1854
محبوبه کیانی هرچگانی؛ سیدحمیدرضا صادقی

18.

تهیّه‎ی نقشه‎ی پیش‏بینی مکانی گونه‏های گیاهی با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه‎ی موردی: مراتع رینه، کوه دماوند)

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-18
زینب جعفریان؛ حسین ارزانی؛ محمد جعفری؛ قوام الدین زاهدی؛ حسین آذرنیوند

19.

شبیه‌سازی گسیل غبار با مدل پیش‌بینی عددی وضع هوا WRF-Chem و با استفاده از داده‌های جدید سطح در منطقه خاورمیانه

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 191-212
مریم رضازاده؛ پرویز ایران‌‌نژاد؛ یاپینگ شائو

20.

فرامقیاس‌سازی ویژگی‌های هیدرولیکی خاک در مقیاس منطقه‌ای بر اساس توپوگرافی

دوره 49، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 561-571
ابراهیم بابائیان؛ مهدی همایی؛ علی اکبر نوروزی

21.

لایه آمیخته شهری و آلودگی هوا

دوره 20، شماره 0، بهمن 1376
دکتر علی اکبر بیدختی؛ دکتر تاج الدین بنی هاشم

22.

وارون‌سازی داده‌های ژئوئید، توپوگرافی و گرانی برای تعیین ضخامت پوسته و سنگ‌کره در منطقه‌ شمال شرق فلات ایران

دوره 49، شماره 3، آبان 1402، صفحه 633-647
حسام کرمی؛ سید هانی متولی عنبران

23.

یک مطالعه عددی تولید امواج درونی در اثر برهمکنش مدهای فشارورد جزر و مدی با توپوگرافی کف در خلیج عمان و تنگة هرمز با استفاده از مدل iTides

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 645-656
محمدرضا خلیل آبادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب