1.

ارائۀ روش هیبریدی نوین برای پیش‎بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 613-632
دیاکو درودی؛ سید بابک ابراهیمی

2.

ارزیابی اثر تدوین سناریوهای مدیریتی در دقت پیش‌بینی سطح ایستابی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-رگرسیون بردار پشتیبان (WSVR)

دوره 54، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1415-1429
یگانه حاجیلو؛ صفر معروفی؛ عبداله طاهری تیزرو

3.

ارزیابی یک دستگاه هوشمند برای جداسازی پسته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANN) و تبدیل موجک انعکاس صدا

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
سیدجواد سجادی؛ احمد غضنفری مقدم؛ امین رستمی

4.

بررسی پیچیدگی توزیع زمانی لرزه‌خیزی در گستره زاگرس با استفاده از آنالیز فرکتالی

دوره 45، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 247-267
ساهره گلریز؛ امیرپیروز کلاهی‌آذر

5.

بهینه‌سازی شبکه ANFIS برای شبیه‌سازی دراز مدت بارندگی شهر بابلسر

دوره 52، شماره 8، آبان 1400، صفحه 2111-2123
علی جمالوندی؛ بهروز یعقوبی؛ محمد علی ایزدبخش؛ سعید شعبانلو

6.

پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن

دوره 40، شماره 2، آبان 1385
سیدکمال الدین ستاره دان

7.

پیش‌بینی و تشخیص ناهنجاری‌های یونسفری زلزله در محتوای کلی الکترون نقشه‌های جهانی یونسفر(GIM) براساس تکنیک تبدیل موجک به‌منظور کاهش مخاطرات (زلزلۀ7/7 ریشتری سراوان ،16 آوریل2013)

دوره 1، شماره 1، مهر 1393، صفحه 83-96
فریده سبزه ای؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی آخوندزاده

8.

تشخیص آهنگ عبور مواد گرانوله با استفاده از تحلیل صدا و روش‌های آماری چند متغیره

دوره 47، شماره 3، آبان 1395، صفحه 425-430
قاسم بهرامی؛ سجاد کیانی

9.

تصحیح استاتیک باقی‌مانده با استفاده از تبدیل موجک با فاکتور کیفیت تنظیم‌پذیر

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-12
زهرا صادقی؛ علیرضا گودرزی

10.

تصحیح رکوردهای زلزله‌های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجک و مقایسه این دو روش

دوره 44، شماره 1، فروردین 1389
حسام وحیدی فرد؛ انوشیروان انصاری؛ اسدالله نورزاد

11.

حذف نوفه براساس خاصیت تُنُکی و کاربرد آن در مسائل معکوس خطی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1389
علی غلامی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

12.

حل سریع روش اجزای مرزی برای مسائل الاستیسیته با استفاده از موجکها

دوره 41، شماره 8، دی 1386
رضا عطارنژاد؛ لطیف ابراهیم نژاد

13.

حل معادله موج SH در فضای موجک برای مسائل مقادیر مرزی

دوره 45، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 99-111
حسن یوسفی؛ اسدالله نورزاد

14.

شبیه‌سازی تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-ماشین آموزش نیرومند خودتطبیقی

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 975-986
مریم ملکزاده؛ سعید کاردار؛ سعید شعبانلو

15.

شناسایی بافت‌های لرزه‌ای در حوزه زمان- بسامد

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 71-81
جلیل ناصری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

16.

مدل‌سازی اکسیژن محلول با استفاده از روش یادگیری عمیق و روش‌های پیش‌پردازنده

دوره 12، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 983-890
کیومرث روشنگر؛ سینا داودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب