1.

Adsorption and Stabilization of Phenol by Modified Local Clay

دوره 4، شماره 4، بهمن 2010، صفحه 855-860
H. Belarbi؛ M.H. Al-Malack

2.

Biochemical Diversity of Yellow Flag (Iris pseudacorus L.) at Various Geographical Locations

دوره 10، شماره 4، دی 2023، صفحه 421-432
Nayyereh Ghorbani؛ Esmaeil Chamani؛ Ali Akbar Shokoohian؛ Seyyedeh Sanaz Ramezanpour

3.

Biochemical Properties of Superior Persian Walnut Genotypes Originated from Southwest of Iran

دوره 8، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 13-24
Saadat Sarikhani؛ Kourosh Vahdati؛ Wilco Ligterink

4.

Effect of the Ammonium ChlorideConcentration on the Mineral Medium Composition – Biodegradation of Phenol by a Microbial Consortium

دوره 4، شماره 4، بهمن 2010، صفحه 849-854
A. Hamitouche؛ A. Amrane؛ Z. Bendjama؛ F. Kaouah

5.

Effects of Calyx Coating and Storage Temperature on Antioxidant Substances of Cape Gooseberry (Physalis Peruviana L.)

دوره 10، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 23-32
Rasoul Heydarnajad Giglou؛ Mousa Torabi Giglou

6.

Effects of Different Loading Forces and Storage Periods on the Percentage of Bruising and Its Relation with the Qualitative Properties of Pear Fruit

دوره 6، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 177-188
Mohsen Azadbakht؛ Mohammad Javad Mahmoodi؛ Mohammad Vahedi Torshizi

7.

Effects of Postharvest Edible Coatings to Maintain Qualitative Properties and to Extend Shelf-life of Pomegranate (Punica granatum. L)

دوره 8، شماره 1، فروردین 2021، صفحه 67-80
Gholamreza Malekshahi؛ Babak ValizadehKaji

8.

Evaluation of Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Ten Selected Mahaleb (Prunus mahaleb L.) Genotypes

دوره 2، شماره 2، اسفند 2015، صفحه 187-197
Seyedeh Faezeh Taghizadeh؛ Ahmad Asgharzadeh؛ Javad Asili؛ Amirhossein Sahebkar؛ Abolfazl Shakeri

9.

First report: Grafting of Three Iranian Commercial Pomegranate Cultivars on Drought Tolerant Rootstocks

دوره 7، شماره 1، خرداد 2020، صفحه 69-79
Babak ValizadehKaji؛ Ahmadreza Abbasifar؛ Hosein Bagheri؛ Golnar Zandievakili؛ Atieh Daryabeigi

10.

Long term Evaluation of the Effect of Salinity on Organic Removal and Ammonium Oxidation in a down-flow Hanging Sponge Reactor

دوره 6، شماره 2، تیر 2012، صفحه 361-366
S. Uemura؛ M. Kimura؛ T. Yamaguchi؛ A. Ohashi؛ Y. Takemura؛ H. Harada

11.

Mild Temperature Oxidation of Phenol over Rare Earth Exchanged Aluminum Pillared Montmorillonites

دوره 6، شماره 3، شهریور 2012، صفحه 669-676
M. Kurian؛ A. Eldhose؛ R.M. Thasleenabi

12.

Prediction of Physiological Characteristic Changes in Pears Subject to Dynamic Loading Using Artificial Neural Network (ANN)

دوره 9، شماره 3، آذر 2022، صفحه 275-289
Mohsen Azadbakht؛ mohammad Vahedi Torshizi؛ Mohammad Javad Mahmoodi؛ Ahmad Abbaszadeh-Mayvan

13.

Yield, Leaf Mineral Content, and Quality Properties of Hayward kiwifruit as Influenced by Different Fertilization Methods

دوره 6، شماره 2، اسفند 2019، صفحه 247-257
Tahereh Raiesi؛ Bijan Moradi؛ Javad Fatahi Moghadam

14.

اثر ضایعات گریپ‌فروت و کنجاله کنجد در کنترل نماتد ریشه‌گرهی Meloidogyne javanica روی گیاه گوجه‌فرنگی

دوره 52، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 157-172
سمانه کریمی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ فرناز فکرت

15.

اثر موقعیت میوه در تاج درخت و محلول‌پاشی پتاسیم و کلسیم بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی پرتقال ‏تامسون‏ناول

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 479-491
طاهره رئیسی؛ جواد فتاحی مقدم

16.

ارزیابی مورفولوژیکی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های وحشی برخی گونه‌های ترشک (‏Rumex.‎‏) در ایران

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 823-836
مهلا خلیلی بورنگ؛ محمد رضا حسندخت؛ وحیده ناظری؛ عبدالرحمن رسول نیا؛ قربان دیده باز معانلو

17.

بررسی تحمل به تنش خشکی با استفاده از متابولیت‌ها و ویژگی‌های فتوسنتزی در نهال‌های زیتون (Olea europaea L.) رقم زرد

دوره 51، شماره 4، تیر 1399، صفحه 873-883
محمود عظیمی؛ مهدی طاهری؛ تورج خوش زمان؛ محمد تکاسی؛ اسماعیل سهرابی؛ احمدرضا دادرس؛ عزیزاله عبدالهی

18.

بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های هندوانۀ ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) بر پایۀ صفات ریخت‌شناختی و فیتوشیمیایی میوه و بذر

دوره 48، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 293-303
مائده فرشتیان؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ عبدالکریم کاشی؛ مصباح بابالار

19.

بررسی خاصیت ضد اکسایشی فنول آزاد و باند شده عصاره پوست کیوی و خصوصیات نانوکپسول های آن

دوره 51، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 211-222
نازیلا مبصری؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ راضیه رضوی

20.

پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن‌لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش

دوره 50، شماره 3، آذر 1398، صفحه 733-743
طاهره رئیسی؛ ابوذر هاشم پور؛ مرتضی گلمحمدی

21.

تأثیر ترکیبات گاما آمینوبوتریک اسید، هیومیک اسید و سالیسیلیک اسید بر برخی از پاسخ‌های ‏مورفوفیزیولوژیکی و ویژگی آنتی اکسیدانی گیاه پروانش ‏Catharanthus roseus L. (G.DON).‎‏ ‏

دوره 50، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 993-1008
الهه بیانلو؛ میترا اعلایی؛ محسن ثانی خانی

22.

تأثیر روش پوست‌گیری و خشک‌کردن بر خصوصیات بیوشیمیایی آلوی خشکباری

دوره 51، شماره 3، آذر 1399، صفحه 569-578
ملیحه مرشدلو؛ بهرام عابدی؛ غلامحسین داوری نژاد

23.

تأثیر سولفات آمونیوم بر شاخص‌های رشد، عملکرد و خصوصیات فیتوشیمیایی مرزه تابستانه رقم ساترن (‏Satureja ‎hortensis L. cv. Saturn‏)‏

دوره 51، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 273-286
مصباح بابالار؛ سعیده محتشمی؛ لیلا تبریزی؛ وحید روشن؛ حسین محمدی

24.

تاثیر محلول‌پاشی آسکوربیک‌اسید بر عملکرد دانه و برخی صفات بیوشیمیایی گیاه کینوا (Chenopodium quinoa wild) تحت شرایط تنش کم‌آبی

دوره 54، شماره 2، تیر 1402، صفحه 205-215
سید فاطمه موسوی؛ عیسی خمری؛ سید محسن موسوی نیک؛ علی اکبر مقصودی مود؛ مریم اله دو

25.

تغییرات برخی ترکیبات بیوشیمیایی میوه انگور رقم ‘رشه’ در شیب و ارتفاع های مختلف

دوره 18، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 117-128
سالار دارابی؛ ناصر قادری؛ آریو امامی فر

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب