1.

اثر تغییرپذیری فاصلۀ کانون توجه با استفاده از خودگویی بر یادگیری فورهند تنیس روی میز

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 375-390
غزال محمدی؛ معصومه شجاعی؛ افخم دانشفر

2.

اثر کانون توجهی دستورالعمل بر یادگیری مهارت در مبتدیان بر اساس مدل مراحل یادگیری نیوول

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 485-494
حامد عبدالملکی؛ بهرام غفاری

3.

تأثیر دستورالعمل های مختلف کانون توجه و سبک های شناختی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 159-174
قباد محرابیان؛ علی حیرانی؛ محمود قلی پور

4.

تأثیر کانون توجه تکلیف فراقامتی بر عملکرد و یادگیری کنترل قامت در دختران 9 تا 12 ساله

دوره 9، شماره 3، آبان 1396، صفحه 383-367
نسترن نادری راد؛ علی اکبر جابری مقدم؛ شهزاد طهماسبی بروجنی

5.

تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 311-320
مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب