1.

آشکارسازی تغییرات ارتفاع لایه‌مرزی در طبقات مختلف کاربری اراضی مطالعه موردی: استان لرستان

دوره 55، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 79-93
داریوش یاراحمدی؛ حامد حیدری؛ حمید میرهاشمی

2.

ارزیابی تأثیر اجرای عملیات آبخیزداری بر ویژگی‌های کمی جریان و رسوب معلق در حوزه آبخیز قلعه‌گل استان لرستان

دوره 74، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 851-866
بهرام میردریکوند؛ علیرضا سپه وند؛ حسین زینی وند

3.

ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه‌های خصوصی استان لرستان با استفاده از مدل سروکوال

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 213-228
احسان ططری؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان

4.

ارزیابی نظام سلسله‌مراتبی شهری استان لرستان در دورۀ 1365 تا 1390

دوره 49، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 151-166
رضا مستوفی الممالکی؛ نعمت شاه کرمی؛ مجتبی فتایی

5.

بررسی آثار فقر و خشونت بر میزان خودکشی در ایران مورد مطالعه: روستاهای شهرستان پلدختر

دوره 1، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 1-30
موسی عنبری؛ اردشیر بهرامی

6.

بررسی تأثیر دارایی‌های معیشتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی (مورد مطالعه: تشکل‌های آب‌بَران استان لرستان)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 125-146
کریم نادری مهدیی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

7.

بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر پایداری توسعه صنعت دامپروری: مطالعه موردی استان لرستان

دوره 54، شماره 3، مهر 1402، صفحه 43-60
حدیث نعمت‌پور ملک‌آباد؛ حسن ذکی دیزجی

8.

بررسی چالش‌های حاشیه‌نشینی در شهرستان کوهدشت، استان لرستان

دوره 41، شماره 4، اسفند 1387
یاسر محمدی؛ مهدی رحیمیان؛ حمید موحد محمدی؛ عبدالحسن طرفی

9.

بررسی روند فراوانی روزهای همراه با توفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن با عناصر اقلیمی(مطالعه موردی: استان لرستان)

دوره 50، شماره 9، بهمن 1398، صفحه 2289-2301
محمد انصاری قوجقار؛ شهاب عراقی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ عبدالحسین هورفر

10.

بررسی عوامل موثر بر آبزی‌پروری پایدار (مورد: مزارع آبزی پروری استان لرستان)

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 161-171
زینب فراشی؛ سعید غلامرضایی؛ رضوان قنبری موحد

11.

بررسی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت بهره‌برداران در طرح‌های مرتع‌داری (مطالعة موردی: شهرستان بروجرد، استان لرستان)

دوره 76، شماره 2، تیر 1402، صفحه 297-309
شیوا غزنوی؛ سعید یزدانی؛ حامد رفیعی

12.

پایش و تحلیل الگوی سیمای سرزمین استان لرستان و فرآیند تغییر آن در محیط GIS

دوره 70، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-36
محسن جاپلقی؛ مهدی غلامعلی فرد؛ کامران شایسته

13.

تأثیر راهبردهای نوآوری بر توسعة کارآفرینی سازمانی: با میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمان (مورد مطالعه: شهرک‌های صنعتی استان لرستان)

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 313-332
علی شریعت نژاد؛ فیروز امرایی؛ عبدالله ساعدی

14.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد تشکل‌های آب‌بران در استان لرستان با نقش میانجی مشارکت

دوره 52، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 159-175
حشمت اله سعدی؛ فاطمه سپهوند؛ سعید غلامرضایی

15.

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 464-481
مسلم سواری؛ لیلا برفی زاده

16.

تحلیل محدودیت‌های توسعه صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی (موردمطالعه: دهستان کاکاوند، استان لرستان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 782-799
مهدی رحیمیان؛ حسین زارعی؛ ماندانا مسعودی راد

17.

تغییرات نظام سلسله‌مراتب شهری در استان لرستان در دورۀ زمانی 90-1355

دوره 2، شماره 3، مهر 1393، صفحه 409-433
ادریس باباخان زاده؛ اقبال پاهکیده؛ محمد رئوف حیدری فر؛ شورش آهنگری

18.

رژیم غذایی و شاخص‌های تغذیه‌ای ماهی بوتک دهان‌بزرگ (Cyprinion macrostomum Heckel, 1843) در رودخانۀ سزار (استان لرستان)

دوره 67، شماره 3، آذر 1393، صفحه 413-424
مهدی مرمضی؛ محمد ذاکری؛ محمد تقی رونق؛ پریتا کوچنین؛ مهسا حقی

19.

روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

دوره 157، شماره 0، فروردین 1380
بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

20.

سنجش مطلوبیت کیفیت محیطی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای استان لرستان)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 106-123
رضا نعمتی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری

21.

سیستم پشتیبان فضایی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط زیست برای مکان‌یابی و آمایش صنایع پتروشیمی لرستان

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 165-185
مرتضی قبادی؛ حمید رضا جعفری؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ معصومه احمدی پری

22.

شناسایی دیدگاه کشاورزان در مورد عوامل پیش‌برنده توسعه‌یافتگی روستایی در استان لرستان

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-45
ابراهیم مهدوی؛ هوشنگ ایروانی؛ ژیلا دانشور عامری

23.

مدل‌سازی رسوب انحلالی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعة موردی: حوضه‌های آبخیز خرم‌آباد، بیرانشهر و الشتر، استان لرستان)

دوره 76، شماره 3، آبان 1402، صفحه 215-236
نسرین بیرانوند؛ علیرضا سپه وند؛ علی حقی‌زاده

24.

مطالعۀ رابطۀ هویت‌گرایی محلی با کنش‌های انتخاباتی: بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در لرستان

دوره 9، شماره 2، مهر 1396، صفحه 261-282
موسی عنبری؛ حامد قلی زاده میرزائی



سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب