1.

آمیختگی اغراق با شگردهای بیانی در شعر فردوسی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر یحیی طالبیان

2.

بررسی ساختار تقابل رستم و اسفندیار در شاهنامه بر اساس نظریه تقابل لوی استروس

دوره 11، شماره 31، تیر 1385
روح الله حسینی؛ اسدالله محمدزاده

3.

داستان «رستم و شغاد» از شاهنامه فردوسی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-60
محمدعلی عزت زاده

4.

داستان فَرودِ سیاوَخش از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 28-46
فرشید شریف مقدم

5.

روابط بینامتنی در اسکندرنامه‌های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)

دوره 1، 7و8، اسفند 1390، صفحه 27-44
محمود عابدی؛ محمد پارسانسب؛ سیما عباسی

6.

زمینه های برون همسری در ایران باستان براساس شاهنامه فردوسی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 123-136
حسین افراسیابی؛ نسرین بهمنی

7.

فردوسی و نکوهش فلسفه

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 175-190
دکتر نقی فلاح نژاد

8.

مفاهیم اسلامی و جهانی در شاهنامة فردوسی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1388
اسحاق طغیانی

9.

مقبره فردوسی از توس تا سیحون، از دیروز تا امروز

دوره 8، شماره 3.4، اسفند 1396، صفحه 63-94
محمد همتی

10.

نقد محققان بر شاهنامه‌ی فردوسی و پاسخ بدان (با تکیه بر آرای طه ندا)

دوره 5، شماره 2، آذر 1395، صفحه 205-224
آرمان کوهستانیان؛ مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی

11.

واکاوی مقولۀ مکان در سه داستان شاهنامه بنا بر نظریۀ ذهنیت اسطوره‌ایِ لوی-برول

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 211-230
آرمان فاتح دولت‌آبادی؛ حبیب اله عباسی؛ عفت نقابیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب