1.

بررسی پدیدة اسپانگلیسی در ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، مهر 1392، صفحه 263-286
علی فیض الهی ملک آباد؛ سید امیر عباس موسوی

2.

بررسی و تحلیل پدیدۀ‌ دوزبانگی در شعر معاصر عربی (مطالعة موردپژوهانه: دیوان"شوقیات" أحمد شوقی)

دوره 6، شماره 2، مهر 1395، صفحه 249-276
روح الله صیادی نژاد؛ علی نجفی ایوکی؛ مرجان ژیان پور

3.

تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-18
سارا اربابی؛ شهلا شریفی؛ علی مشهدی

4.

تاثیر دوزبانگی و جنسیت بر استفاده از استراتژی‌های شنیدار و درک شنیداری زبان آموزان ایرانی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 74-91
فاطمه پورابراهیم؛ نازنین شادمان

5.

تهیه و تدوین کتاب های دوزبانه داستان محور، مبتنی بر تقویت سواد عاطفی دانش آموزان 8 تا 14 سال

دوره 7، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 425-452
سمیرا رحمانی؛ مجید الهی شیروان؛ بهزاد قنسولی؛ امید اکبری

6.

رمزگردانی و ارتباط آن با دیگر پدیده های حاصل از برخورد زبانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 25-52
پارسا بامشادی؛ نگار داوری اردکانی

7.

مقایسۀ عملکرد حافظۀ معنایی در کودکان دارای ناتوانی‌های ویژۀ یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 261-274
حمزه محمدی؛ جواد حاتمی؛ جمیل منصوری؛ داود مفاخری؛ سروش رنجبر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب