1.

بررسی تأثیر احداث جاده جدید هشتگرد - طالقان استان البرز بر مقدارفرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WARSEM

دوره 76، شماره 3، آبان 1402، صفحه 237-251
سید مجید رضا حسینی مفرد؛ حسن احمدی؛ علی اکبر مهرابی؛ بهارک معتمدوزیری

2.

بررسی رابطۀ بین شاخص‌های ذهنی مبتنی‌‌‌بر درک و نگرش جامعۀ محلی و بهبود کیفیت صنعت گردشگری (مورد مطالعه: استان البرز)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 91-106
حسنعلی فاخر؛ سید احمد حسینی گل افشانی

3.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت ارگانیک محصول خیار در استان البرز

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 369-378
شقایق حدادی؛ سعید یزدانی؛ ایرج صالح

4.

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان به کشت محصول ارگانیک در میان گوجه‌فرنگی‌‌کاران استان البرز

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 521-528
محسن شوکت فدایی؛ محمد خالدی؛ الهام صادقی

5.

برنامه‌ریزی و زمان‌بندی پروژۀ مکانیزاسیون تولید جو با استفاده از مدل شبکه‌ای پرت: مطالعۀ موردی استان البرز

دوره 45، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 11-22
محمد شریفی؛ اسداله اکرم؛ شاهین رفیعی؛ مجید سبزه پرور

6.

پایش کیفی آب در رودخانه کرج مبتنی بر ارزیابی زیستی کفزیان و بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI)

دوره 75، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 111-122
مریم شاپوری؛ نرگس مورکی؛ رضا نهاوندی

7.

تحلیل سازوکارهای توسعه پایداری در واحدهای تولید گلخانه‌ای استان البرز

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 181-196
امید جمشیدی؛ علی اسدی؛ ناصر مطیعی

8.

تحلیل و پهنه‏ بندی مخاطرات ژئومورفولوژیک (لغزش و سیل) استان البرز با استفاده از مدل‏ هایVIKOR-AHP و FR

دوره 51، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 183-199
فاطمه خدادادی؛ مژگان انتظاری؛ فرزانه ساسان پور

9.

تعادل سنجی توسعة کشاورزی آبی در استان البرز

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 460-476
محمد صابر باغخانی پور؛ رومینا سیاح نیا؛ نغمه مبرقعی؛ افشین دانه کار

10.

راهکارهای توسعه صنعت گل و گیاهان زینتی از دیدگاه تولیدکنندگان (مورد مطالعه: استان البرز)

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 35-51
سید داوود حاجی میررحیمی؛ جواد قاسمی

11.

شناخت نقاط حادثه‌خیز محورهای استان البرز با استفاده از ‌روش تخمین تراکم کرنل

دوره 52، شماره 3، مهر 1399، صفحه 939-951
اسکندر صیدایی؛ ابراهیم جهانگیر؛ رسول دارابخانی؛ علی پناهی

12.

شناسایی و تحلیل پیشران‌های مؤثر بر توسعۀ منطقه‌ای استان البرز با رویکرد برنامه‌ریزی سناریو مبنا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 139-166
محمدرحیم رهنما؛ کیان شاکرمی؛ حامد عباسی

13.

گونه‌شناسی الگوی فضایی و پیشنهاد سناریوهای ممکن برای توسعۀ آتی نظام شهری در استان البرز

دوره 12، شماره 2، مهر 1399، صفحه 359-384
محمد حسین شریف زادگان؛ بیتا خلیلی

14.

مقایسه ‌باران‌ربایی ‌گونه‌های‌‌ درختی در فضای سبز شهری حوزه آبخیز هشتگرد

دوره 76، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 321-335
سید مهدی سادات رسول؛ ابراهیم امیدوار؛ رضا قضاوی

15.

نقش شهرهای کوچک در تعادل‌بخشی به توسعۀ پایدار منطقه‌ای و تحولات نظام شهری (مطالعۀ موردی: استان البرز از سال 1365تا1395)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-104
زینب شریف‌کاظمی؛ میرنجف موسویسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب