1.

آگاهی اعضای هیئت علمی با مفاهیم و مصادیق سوءرفتار علمی مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

دوره 56، شماره 4، دی 1401، صفحه 53-68
داریوش مطلبی

2.

اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 629-644
مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر

3.

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 825-838
رویا کرمی دارابخانی؛ یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر

4.

تأثیر آموزش کوتاه مدت سواد اطلاعاتی بر مهارت‌های اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی مبتنی بر الگوی شنتون و های‌گیبسون

دوره 52، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 101-113
جلال راعی؛ داود حاصلی

5.

تحلیل چالش های تجاری سازی تحقیقات از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 555-568
محمدتقی انصاری؛ محمدرضا سنجابی

6.

تحلیل سازوکارهای بهبود توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 25-44
مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر

7.

تحلیل کانونی روابط بین خودکارآمدی و ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 325-348
داریوش توسلی؛ حسن قلاوندی؛ میر محمد سید عباس زاده؛ عبدالزهرا نعامی

8.

دیدگاه‌سنجی اعضای هیئت علمی درباره چالش‌های کارآفرین‌شدن دانشکده‌های کشاورزی ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 325-343
نگین فلاح حقیقی؛ سید مصطفی رضوی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری

9.

شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی و رابطة آن‌ با کیفیت زندگی کاری (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 113-1133
سید محمد میرکمالی؛ ابراهیم مزاری؛ کبری خباره؛ سودابه ذوقی پور

10.

مطالعة رابطة شاخص‌های کیفیت زندگی کاری و هویت سازمانی اعضای هیئت علمی

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 353-371
رسول داودی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب