1.

ارزیابی کارآمدی « تأویل گرایی» در فهم قرآن

دوره 13، شماره 4، دی 1395، صفحه 681-696
روح الله نجفی

2.

بررسی انتقادی رابطة اصول فقه اسلامی و هرمنوتیک

دوره 68، شماره 0، دی 1379
سید صدرالدین طاهری

3.

بررسی تطبیقی حقوقی – اقتصادی نظریۀ نمایندگی ظاهری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-59
منصور امینی؛ مونا عبدی

4.

حجیت ظواهر آیات قرآن کریم

دوره 37، شماره 1، خرداد 1383
صدیقه میر شمسی

5.

رابطة ظهور و بطون قرآن

دوره 40، شماره 3، آذر 1386
محمدجواد سلمانپور

6.

رابطه « معنا » و « صورت » در تبیین مبانی هنر

دوره 8، شماره 0، دی 1379
دکتر محمد نقی زاده؛ دکتر بهناز امین زاده

7.

روش‏شناسی تأویلی (هرمنوتیک) ملاصدرا

دوره 20، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 111-132
یحیی بوذری نژاد

8.

شراب آسمانی (تأویل در نگاه مولوی)

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
عبدالوهاب شاهرودی

9.

متشابهات قرآن از دیدگاه ملاصدرا

دوره 36، شماره 5، اسفند 1382
مجید فلاح پور

10.

مجازات سرقت پرندگان در فقه امامیه

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 21-44
علی اکبر ایزدی فرد؛ سید مجتبی حسین نژاد

11.

مصادیق تعارض اصل و ظاهر در حقوق مدنی ایران

دوره 17، شماره 4، دی 1400، صفحه 1251-1281
سیدابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی

12.

مطالعه ویژگی‌های حسی دانه های انار (Punica granatum L.) تحت تأثیر درون پاشی اسانس مرزه بختیاری با کیتوزان

دوره 25، شماره 2، تیر 1402، صفحه 505-520
عارفه مزروعی؛ کرامت الله سعیدی؛ زهرا ایزدی؛ عبدالرحمان محمدخانیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب