1.

آیینة پنهان کافکا در تمثیل مسخ

دوره 16، شماره 61، فروردین 1390، صفحه 95-107
اردلان مهیاری؛ مسعود سلامی

2.

بحث تصوردرفلسفه دکارت بااقتباس ازمقاله( (Descartes on ideasآنتونی کنی

دوره 151، شماره 0، مهر 1378
دکترروح الله عالمی

3.

بهره مندی در فلسفۀ توماس آکوئیناس

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 167-187
محمد ملائی ایولی؛ محسن فهیم؛ مجتبی جعفری اشکاوندی

4.

تجلی اسطوره در مثنوی

159-158، شماره 0، شهریور 1380
دکتر عبدالرضا سیف

5.

تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعۀسغدیِ مانوی L83b

دوره 3، شماره 1، آبان 1391، صفحه 39-51
محمد شکری فومشی

6.

تمثیل، گونه‌ها و کارکرد آن در پنج اثر منثور تاریخی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 133-153
سید مرتضی میرهاشمی؛ حبیب الله عباسی؛ الهام صالحی

7.

حکمت متعالیه و تصویر سازی هستی شناسانه از نسبت حق تعالی با خلق

دوره 37، شماره 2، تیر 1383
امیر شیرزاد

8.

رویکردی طبیعت‌گرایانه به تاریخ‌نگاری علم: مطالعۀ موردی داروین

دوره 14، شماره 1، مرداد 1395، صفحه 59-78
هادی صمدی

9.

سیمای سازمان از نگاه مورگان

دوره 52، شماره 0، فروردین 1380
سید حامد وارث

10.

شراب آسمانی (تأویل در نگاه مولوی)

دوره 67، شماره 0، تیر 1379
عبدالوهاب شاهرودی

11.

شکل و ساختار تمثیلات پروین اعتصامی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 261-281
فائزه عرب یوسف آبادی؛ منیره فرضی شوب؛ محمد نعیم محمدی

12.

کارکرد استدلال قضایی در دادرسی اداری

دوره 51، شماره 4، دی 1400، صفحه 1695-1712
احمد دیلمی؛ زهرا بیدار

13.

متن عرفانی به مثابۀ خطابه (بررسی وجوه خطابی در ساختار متون عرفانی، با تأکید بر استعاره و تمثیل)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 189-206
لیلا آقایانی چاوشی؛ روح‌االله آقایانی چاوشی

14.

مسألة اذهان دیگر و راه حل تمثیلی

دوره 40، شماره 3، آبان 1387
محمد سعیدی مهر؛ معصومه سهرابی

15.

مقایسۀ بلاغی تمثیل فیل در حدیقة‌الحقیقه و مثنوی معنوی

دوره 4، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 1-16
منوچهر اکبری؛ محمد احمدی

16.

نگاهی تطبیقی به تمثیل در مطالعات ادبی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 37-55
داود اسپرهم؛ زینب اکبری

17.

وهمناک‌ در ادبیات‌ کهن‌ ایران‌

دوره 11، شماره 34، اسفند 1385
ابوالفضل حریسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب