1.

آسیب‌شناسی دینی ایران عصر صفوی از منظر محقق سبزواری در روضةالانوار عباسی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 97-116
یحیی بوذری نژاد؛ محمدحسین جمال زاده؛ سعید آریان پور

2.

استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-34
حسین غفاری

3.

امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22
ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی

4.

اندیشه غالب بر نوشته‌های تاریخی دورۀ سلجوقی در ایران: کلام اشعری و حکمت عملی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 31-51
پروین ترکمنی‌آذر

5.

بررسی ادله تجسم اعمال اخلاقی برای اثبات عقلی گزاره‌های دینی از منظر آیت‌الله جوادی آملی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 275-285
حسین احمدی

6.

تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تأکید بر آرای ابن‌سینا

دوره 46، شماره 2، دی 1392، صفحه 123-142
طوبی کرمانی؛ فاطمه سلگی

7.

حب الهی و آثار آن از نگاه فلسفه و دین

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر علی محامد

8.

حکمت عملی و نظریه‌های ترکیب اجتماعی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 67-84
هادی موسوی

9.

رفتار مجرمانه، از غایت‌انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم‌انگاری مدرن

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 709-727
عباس منصور آبادی؛ سیدسعید موسوی اصل

10.

روش شناسی حکمت عملی تدبیر معماری در فرهنگ ایرانی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402
مجید احمد پور

11.

عدالت و خود کامگی در اندیشة سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر بهرام اخوان کاظمی

12.

متافیزیک سیاست در جهان‌بینی اسلامی

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 158-173
غلامعلی سلیمانی

13.

نگاه مؤلف کتاب تاریخ شاهی به شاه -زن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388
پروین ترکمنی آذر ترکمنی آذرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب