1.

استکمال نفسانی از طریق نظر و عمل، از منظر حکما و عرفای اسلامی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-34
حسین غفاری

2.

امکانِ گشتِ سقراط در السیرة الفلسفیة محمد بن زکریای رازی

دوره 17، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-22
ایرج آذرفزا؛ شهرام پازوکی

3.

اندیشه غالب بر نوشته‌های تاریخی دورۀ سلجوقی در ایران: کلام اشعری و حکمت عملی

دوره 44، شماره 2، مهر 1390، صفحه 31-51
پروین ترکمنی‌آذر

4.

تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تأکید بر آرای ابن‌سینا

دوره 46، شماره 2، دی 1392، صفحه 123-142
طوبی کرمانی؛ فاطمه سلگی

5.

حب الهی و آثار آن از نگاه فلسفه و دین

دوره 1، شماره 3، آبان 1384
دکتر علی محامد

6.

رفتار مجرمانه، از غایت‌انگاری حکمت عملی سنت تا مکانیسم‌انگاری مدرن

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 709-727
عباس منصور آبادی؛ سیدسعید موسوی اصل

7.

عدالت و خود کامگی در اندیشة سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر بهرام اخوان کاظمی

8.

نگاه مؤلف کتاب تاریخ شاهی به شاه -زن

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388
پروین ترکمنی آذر ترکمنی آذر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب