1.

آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو

دوره 13، شماره 48، اسفند 1387
محمدرضا دوستی زاده

2.

ارتباط بین تغییر اقلیم و رویدادهای حدی

دوره 36، شماره 2، مرداد 1389
فرحناز تقوی

3.

ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 195-213
حمید الهویی نظری

4.

بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 296-310
زینب صادقی سهل آباد

5.

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور در سال 1390

دوره 7، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 237-252
عادل رحمان پور؛ محسن غفرانی؛ حسن فهیم دوین

6.

بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن

دوره 9، شماره 16، فروردین 1383
خسرو خاورى

7.

پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی

دوره 6، شماره 3، مهر 1394، صفحه 101-113

8.

تبیین واحد ارتباط و حیاتی در قران کریم

دوره 37، شماره 1، خرداد 1383
حیدر باقری اصل

9.

تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، مرداد 1390، صفحه 35-44
میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور

10.

تحلیل گفتمان بارویکردی به مدل های ارتباطی فرکلاف در نمایشنامه ی اتللو

دوره 8، شماره 1، تیر 1392
مریم نویدی؛ ناصر ملکی

11.

روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 607-626
نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری

12.

رویکردی متفاوت به دیگری در هنر: با یک رویکرد لومانی

دوره 18، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-10
مریم بختیاریان

13.

زبان جوانی در رادیو

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390
آزاده شمسی

14.

زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی

دوره 14، شماره 55، دی 1388
جمیله بابازاده

15.

عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی

دوره 2، شماره 2، مهر 1389
شهریار عزیزی؛ احمد روستا

16.

معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا

دوره 13، شماره 44، خرداد 1387
اُ. آ. علی مرادف

17.

مقایسه ژنوتیپ‌های گندم نان و تحلیل همبستگی صفات در شرایط متفاوت رطوبتی بر اساس روش GT بای‌پلات

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-17
فاطمه باوندپوری؛ عزت اله فرشادفر؛ محسن فرشادفر

18.

نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب

دوره 11، شماره 2، مهر 1398، صفحه 295-314
ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلوسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب