1.

ارتباط بین تغییر اقلیم و رویدادهای حدی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1389
فرحناز تقوی

2.

ارتباط های سیستمیک ماده 51 منشور ملل متحد

دوره 45، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-213
حمید الهویی نظری

3.

آموزش زبان آلمانی در دانشگاه‌های ایران، یک بررسی با ارایه تفکری نو

دوره 13، شماره 48، زمستان 1387
محمدرضا دوستی زاده

4.

بازنمایی فرهنگ در فرآیند آموزش زبان خارجی از دیدگاه زبان‌شناسان روس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 296-310
زینب صادقی سهل آباد

5.

بررسی ارتباط بین هوش هیجانی مربیان با انسجام تیمی ورزشکاران در پنجمین المپیاد دانشجویان دختر دانشگاه‌های پیام نور کشور در سال 1390

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 237-252
عادل رحمان پور؛ محسن غفرانی؛ حسن فهیم دوین

6.

بررسی راهکارهای افزایش مهارت خواندن

دوره 9، شماره 16، بهار 1383
خسرو خاورى

7.

پیش‌بینی انگیزش درونی دانش‌آموزان دختر از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی در درس ریاضی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 101-113

8.

تبیین واحد ارتباط و حیاتی در قران کریم

دوره 37، شماره 1، بهار 1383
حیدر باقری اصل

9.

تحلیل ارتباطات نوشتاری در حوزه بیان هنری

دوره 2، شماره 43، تابستان 1390، صفحه 35-44
میترا معنوی راد؛ ابوالقاسم دادور

10.

تحلیل گفتمان بارویکردی به مدل های ارتباطی فرکلاف در نمایشنامه ی اتللو

دوره 8، شماره 1، تابستان 1392
مریم نویدی؛ ناصر ملکی

11.

روایی و پایایی مقیاس نیازهای روان‌شناختی پایه در تمرین

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 607-626
نجمه رضاسلطانی؛ حسن غرایاق زندی؛ محمد خبیری

12.

رویکردی متفاوت به دیگری در هنر: با یک رویکرد لومانی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-10
مریم بختیاریان

13.

زبان جوانی در رادیو

دوره 6، شماره 1، بهار 1390
آزاده شمسی

14.

زبان، فرهنگ، اصطلاحات و ارتباط آنها با آموزش زبان‌های خارجی

دوره 14، شماره 55، زمستان 1388
جمیله بابازاده

15.

عوامل مؤثر بر عملکرد نیروی ‌فروش با رویکرد دوسطحی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1389
شهریار عزیزی؛ احمد روستا

16.

معنی و مفهوم اختصاصی: نگاهی به مسائل حوزه دسته‌بندی زبانشناسی معنا

دوره 13، شماره 44، بهار 1387
اُ. آ. علی مرادف

17.

نقد و نظر: جستاری بر دلالت لفظ بر معنا در شعر؛ نقد و بررسی آراء ناقدان معاصر عرب

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 295-314
ابوالحسن امین مقدسی؛ فرزانه آجورلوContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.