1.

بررسی اندیشه های نحوی دکتر مخزومی

154-153، شماره 0، بهار 1379
دکتر عدنان طهماسبی

2.

بررسی جایگاه نحوی عزالدین کاشی (با تکیه بر کتاب نسخه خطی شرح المفصّل)

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-21
دانا طالب پور؛ محمدحسن فوادیان

3.

بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 241-260
محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی

4.

بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی

دوره 1، 3-5، بهار 1390، صفحه 31-48
دکتر جلیل تجلیل؛ دکتر سید غلامرضا غیبی

5.

تحلیل نحوی-بلاغی وقف و ابتدا در قرآن کریم

154-153، شماره 0، بهار 1379
دکتر لسانی؛ دکتر امیرمحمود کاشفی

6.

تدریس ساختارهای غیرشخصی زبان روسی به فارسی زبانان

دوره 8، شماره 15، پاییز 1382
على مداینى اول

7.

دانش اعراب القرآن و نقش آن در ترجمة قرآن کریم ( با تاکید بر ترجمۀ شاه ولی الله دهلوی)

دوره 49، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 285-304
محمد رضا شاهرودی؛ محمد سعید بیلکار

8.

سکون ساختاری، تموج تفسیری و سطح توصیف آن

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384
سیدعلى میرعمادى

9.

کند و کاوی در صرف و نحو از دیدگاه عروض و قافیه

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر یحیی معروف

10.

مارسل پروست و زبان افشاگر

دوره 11، شماره 36، زمستان 1385
مهوش قویمی

11.

معرفی، تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54
محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ رقیه خرمی

12.

معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-26
حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور

13.

مفاهیم اصلی نحو و واحدهای تشکیل دهنده آن در زبان معاصر و ادبی روسی

دوره 9، شماره 19، پاییز 1383
حسین لسانى

14.

مقایسهء روابط نحوی و نحوهء بیان آن در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 25، پاییز 1384
حسین لسانى؛ مریم شفقى

15.

مقایسهء نقش های اسم در زبان های فارسی و روسی

دوره 10، شماره 24، بهار 1384
حسین لسانى

16.

مقایسه نظریه های اساسی زبانشناسی به منظور تدوین زبان طراحی شهری محلی (در مکانهای خاص)

دوره 8، شماره 0، زمستان 1379
مهندس شهرزاد فریادی

17.

نحوه منفی در زبان فارسی و انگلیسی

دوره 11، شماره 32، تابستان 1385
علی اکبر جباری

18.

نگرشی نو به علم نحو وبیان کاستی های نحو قدیم

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر عبدالستار قمریContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.