1.

ادب جهادی در جنگهای ایران و روس

5و4، شماره 0، خرداد 1381
دکتر عبدالرضا سیف؛ حسن اسماعیلى؛ فرهاد و فرزاد زیویار

2.

اقبال لاهوری نغمه سرای بیداری

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر فاطمه مدرسی

3.

بررسی موضوع جنگ و پیامدهای آن در داستان

دوره 12، شماره 38، تیر 1386
مرضیه یحیی پور

4.

جنگ جهانی دوم و شمشیر آخته شعر شاعران روس

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 29-44
مرضیه یحیی‌پور؛ فاطمه محمدی

5.

مضامین تعهد ادبی در اشعار فاروق جُوَیده

دوره 6، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 201-222
مرتضی قائمی؛ فرامرز میرزایی؛ مجید صمدی

6.

نشانه‌شناسی الفاظ حاوی مفهوم وطن در اشعار سلیمان العیسی بر اساس دیدگاه چارلز پیرس

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 105-126
ربیع امیری؛ تورج زینی وند؛ جهانگیر امیری

7.

نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

دوره 3، دوره 1، شماره 3، آبان 1390، صفحه 95-113
عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری

8.

واکاوی مفهوم انسان‌شناسانۀ وطن در شاهنامه (براساس تحلیل ساختارهای مکان)

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 157-177
الهام سعادت؛ محسن محمدی فشارکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب