1.

آثار حاد 30 ساعت محرومیت از خواب بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر-C و شاخص‌های فیزیولوژیک آزمون RAST در دانشجویان فعال

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 383-397
حمید اراضی؛ کاکو حسینی؛ محمد زاهد ابوالحسنی

2.

بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار

دوره 2، شماره 6، مهر 1389
مهناز امیدی؛ حمید رجبی؛ رامین بلوچی

3.

بررسی تاثیر مصرف ویتامین های E ، C و ترکیب C+E بر شاخص های بیوانرژتیک مردان ورزشکار

دوره 30، شماره 30، شهریور 1386
unknown

4.

بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر روی متغیرهای توان بی هوازی،سرعت عکس العمل ورکورد شناگران دختر نخبه ی تیم ملی ایران ‹15 تا17 ساله›

دوره 10، شماره 10، دی 1380
افسانه قوجه لی

5.

بررسی روایی آزمون های دو 45 و 200 متر سرعت برای ارزیابی توان بی هوازی در پایگاه های ورزشی قهرمانی

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر فرزاد ناظم؛ دکتر نادر فرهپور؛ جواد یوسفیان

6.

بررسی و مقایسه ترکیبات بدن قدرت VO2max و توان بی هوازی وزنه برداران زبده با غیر ورزشکاران

دوره 21، شماره 21، مهر 1383
دکتر علی اصغر رواسی؛ دکتر توراندخت امینیان؛ امیر حسین حقیقی

7.

تأثیر مصرف مکمل کراتین و مخلوط کراتین – کربوهیدرات بر توان بی هوازی و شاخص های آسیب سلولی (CK,LDH) در پسران ورزشکار 18-15 ساله

دوره 4، شماره 131، دی 1348، صفحه 125-152
مجید کاشف؛ عباس بنیان؛ مرتضی راد

8.

تعیین روایی و پایایی آزمون ضربات متناوب ترکیبی برای ارزیایی توان و ظرفیت بی هوازی در تکواندو کاران نخبه

دوره 1403، تیر، تیر 1403
مهدیه باقری پور؛ امیرحسین صفار؛ شیما مجتهدی

9.

سنجش اعتبار آزمون بی هوازی Rast در برآورد توان کلیکولتیک مردان جوان ( از جنبه مکانیکی و زیست شیمی )

دوره 18، شماره 18، دی 1382
دکتر فرزاد ناظم؛ علی اصغر گودرزی

10.

شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران در پست های مختلف بازی

دوره 27، شماره 27، شهریور 1386
unknown

11.

شناخت توان هوازی و بی هوازی بازیکنان فوتبال لیگ برتر در

دوره 27، شماره 27، خرداد 1385
مهدی کارگر فرد؛ سعید کشاورز

12.

مقایسه تاثیر دو برنامه بیش تمرینی قدرتی و استقامتی روی تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مردان جوان ورزشکار

دوره 14، شماره 14، دی 1381
دکتر اصغر خالدان؛ وازگن میناسیان

13.

مقایسه ی تاثیر دو روش فعالیت بدنی مختلط وهوازی بر میزان افزایش سطح آمادگی جسمانی دختران دانشجوی دانشگاه تهران

دوره 8، شماره 8، تیر 1380
نسرین آقاملک؛ فاطمه شب خیز؛ افسانه قوجه لیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب