1.

تأثیر سبک‌های نوین مدیریتی بر میزان خلاقیت، اثربخشی و جابه‌جایی منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی کارا

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 385-401
حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد کشتی دار؛ نوشین اصفهانی

2.

تحلیل رگرسیونی رابطۀ مؤلفه‌های مدیریت دانش با ابعاد سرمایۀ اجتماعی در دبیران تربیت ‌بدنی خراسان رضوی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 739-754
مهدی طالب پور؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار؛ محسن هراتی

3.

رابطة بین ابعاد شش گانة نیک زیستی و خودکارامدی ورزشی در میان دانشجویان تربیت بدنی

دوره 4، شماره 12، فروردین 1391، صفحه 163-177
محمد کشتی دار؛ بهزاد بهزادنیا؛ محمد جهانگیری

4.

شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400
مهدی سلیمی؛ محمد کشتی دار؛ زهرا سادات میرزازاده؛ امید علی خوارزمی؛ سیدمرتضی عظیم زاده

5.

طراحی مدل ارزشگذاری اقتصادی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ برتر هندبال ایران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 423-443
محسن هراتی؛ حسین پیمانی زاد؛ مهدی طالب پور؛ محمد کشتی دار

6.

طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 93-74
مجید خرسندی فرد؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ محمد کشتی دار؛ امیر نیکونام

7.

طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه‌های اجتماعی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 193-173
زهره شجاع؛ حسین پیمانی زاد؛ محمد کشتی دار؛ حسن فهیم

8.

عوامل مؤثر بر توسعة گردشگری ورزشی خلاق مبتنی بر میراث فرهنگی ناملموس

دوره 16، شماره 2، تیر 1403، صفحه 25-1
رضا حیدری؛ محمد کشتی دار؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ مهدی طالب پور؛ هایوانتی رامکیسون

9.

عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 116-104
محمد کشتی دار؛ ملیحه سادات آقائی شهری؛ مهسا مرتضائیان

10.

فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 511-537
محمد کشتی دار؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری

11.

مدلسازی کمی عوامل مؤثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 106-88
محمود بهره مند؛ محمد کشتی دار؛ مینا مستحفظیان؛ جهانگیر کریمیان

12.

مطالعۀ تحلیل موانع تأمین مالی کارآفرینان ورزشی به روش کیو (Q)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 237-255
فریبرز رمضانی؛ محمد کشتی دار؛ داود مودی

13.

نقش هدف گرایی و هویت اخلاقی در پیش بینی کارکردهای اخلاقی مثبت و منفی در فوتبال

دوره 2، شماره 7، دی 1389، صفحه 5-23
محمد کشتی دار؛ محمد جهانگیری؛ محمد رحیمیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب