1.

جایگاه فرافکن نفی و مجوزدهی به هیچ واژه‌ها در فارسی بر پایۀ نظریۀ صرف توزیعی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 1-20
مزدک انوشه

2.

حذف محمول اولیه و ثانویه در خرده‌بندهای متممی و اداتی: رویکرد کمینه‏ گرا (تحلیلی فازبنیاد)

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 105-134
شبنم مجیدی؛ فاطمه بهرامی؛ مزدک انوشه

3.

حرکت جانبی فاعل در عبارت‌های وصفی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-20
مزدک انوشه

4.

رویکردی مشخصه بنیاد به فرایندهای مبتداسازی و تأکید در زبان فارسی

دوره 1، شماره 1، آذر 1389
مزدک انوشه

5.

ستاک بی ستاک: توزیع واژگونه های فعلی برپایۀ نظریۀ صرف توزیعی

دوره 11، شماره 2، بهمن 1399، صفحه 25-48
مزدک انوشه

6.

محمول‌های ثانویه در زبان فارسی رویکردی کمینه‌گرا

دوره 9، شماره 2، دی 1397، صفحه 1-21
مزدک انوشه

7.

مسئلۀ مجهول در زبان فارسی: رویکردی کمینه‌گرا

دوره 6، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 1-20
مزدک انوشه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب