1.

اهداف، باور ها و فرآیند تصمیم گیری فرشتگان کسب و کار

دوره 11، شماره 3، مهر 1397، صفحه 561-850
سید علیرضا هاشمی نکو؛ محمد حسن مبارکی؛ علی رضاییان؛ نرگس ایمانی پور

2.

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای کسب‌وکارهای نانو و بایو فناوری)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 415-432
پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ محمد رضا زالی

3.

شناسایی ابعاد شکل‌گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر بر مبنای رویکرد قابلیت‌ها

دوره 11، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 361-380
مسعود مرادی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ رضا محمدکاظمی

4.

شناسایی شبکه اجتماعی کارآفرینان در خروج‌کارآفرینانه

دوره 13، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-40
نگار خسروی؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور؛ سید مجتبی سجادی

5.

شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-117
پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور

6.

طراحی الگوی توسعه و انتخاب مدل کسب و کار مبتنی بر نوآوری اجتماعی

دوره 16، شماره 3، آذر 1402، صفحه 31-46
فاطمه خراسانچی؛ نرگس ایمانی پور؛ زهرا آراستی؛ سید مجتبی سجادی

7.

کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج‌های کارآفرین می‌شوند؟

دوره 14، شماره 3، آذر 1400، صفحه 361-380
زهرا آراستی؛ لاله صادقی؛ مریم سعیدیان؛ نرگس ایمانی پور

8.

نقش تفکر کارآفرینانه بر راهبردهای رشد در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 8، شماره 2، تیر 1394، صفحه 195-214
وحید قیصری؛ کامبیز طالبی؛ نرگس ایمانی پور

9.

واکاوی استراتژی‌های بازگشت در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط فناورانه

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-19
نرگس ایمانی پور؛ علیرضا جهاندیده؛ علی داوری

10.

واکاوی سوگیری اعتماد به ‌نفس بیش‌ازاندازه در رفتار بازاریابی کارآفرینانه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 695-712
پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ کامبیز طالبی؛ محمد رضا زالی

11.

واکاوی فرایند تصمیم‌گیری ایجاد کسب و کار جدید در صنایع فناور پیشرفته ایران: مفهوم‌پردازی با رویکرد غیر غایت‌گرا

دوره 9، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 21-38
مهدی زیودار؛ نرگس ایمانی پور

12.

واکاوی نقش مزیت‌های منطقه‌ای در ایجاد کسب‌وکارهای جدید

دوره 11، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 601-619
محمود احمدپور داریانی؛ محمدرضا دهقانی اشکذری؛ نرگس ایمانی پور؛ بابک ضیاءسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب