1.

امکان سنجی استفاده از دلالت‌های تربیتی سازنده‌گرایی در قالب نقد هدایتگر در آموزش دروس پایه طراحی معماری

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 35-50
سیده هورناز وهابی؛ عیسی حجت

2.

بازاندیشی در رفتارهای آموزشی معماری بر پایه آسیب‌شناسی آموزش متوسطه

دوره 2، شماره 44، دی 1389، صفحه 15-26
عیسی حجت؛ حمیدرضا انصاری

3.

بازتعریف فضای بستری در بیمارستان اطفال بر مبنای ارزیابی و تحلیل نیازهای کودکان با رویکرد کاهش ترس از محیط

دوره 3، شماره 4، دی 1390، صفحه 33-44
عیسی حجت؛ مرجان السادات ابن الشهیدی

4.

بررسی تاثیر پذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران

دوره 23، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 41-54
آزاده آقالطیفی؛ عیسی حجت

5.

پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران مطالعه موردی: فضاهای مناسب سالمند در معماری بومی کرمان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-16
سحر رخ؛ عیسی حجت؛ مجید صالحی نیا

6.

تأملی در تحولات ساختاری معاصر شهر تبریز و تأثیر آن بر هویت شهر

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 41-54
پیمان نصیری نیا؛ عیسی حجت

7.

تأملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران

دوره 2، شماره 42، تیر 1389، صفحه 25-35
عیسی حجت؛ آزاده آقالطیفی

8.

تبیین صفات تأثیرگذار خانه در شکل‌گیری دلبستگی انسان به آن {ارایۀ یک مدل فرآیند علّی}

دوره 22، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 51-62
عیسی حجت؛ فرهنگ مظفر؛ سیده پوراندخت سعادتی

9.

تحلیل زمینه‌گرای معماری کلیسا؛ مرکزگرایی، ویژگی بارز کلیسای شرقی

دوره 25، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 5-16
پیونیک سیمونی؛ عیسی حجت

10.

جستاری در مفهوم پیوستگی فضا و روند تحولات آن در مساجد ایران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 29-44
سعید گلستانی؛ عیسی حجت؛ مهدی سعدوندی

11.

سنتِ سنت‌گرایان و سنت‌گرایی معماران

دوره 20، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-16
عیسی حجت

12.

مقایسه تطبیقی دوره کارشناسی ارشد پیوسته با کارشناسی ارشد ناپیوسته معماری در ایران از دیدگاه اساتید،کارفرمایان و دانش آموختگان

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-20
عباس صداقتی؛ عیسی حجت

13.

نظام آموزش آتلیه‌ای دانشکده‌ی هنرهای زیبا: شرح برنامه‌ی آموزش طراحی معماری در دهه‌ی ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ش

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 5-15
یحیی سپهری؛ عیسی حجت

14.

نگرشی به ارزش های قومی در معماری خانه های قلعه ای پشتون های افغانستان

دوره 21، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 51-62
صدرالدین تاجیک؛ عیسی حجت؛ علیرضا عینی فر

15.

هم‌گرایی سه گونۀ بنیادین هندسی و پیدایش هندسۀ مسجد ایرانی*

دوره 17، شماره 4، دی 1391، صفحه 1-14
عیسی حجت؛ مهدی ملکیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب