1.

اثر دست برتری و نوع تمرین (آشکار و پنهان) بر دقت و زمان عکس‌العمل متوالی

دوره 7، شماره 4، دی 1394، صفحه 529-548
زهره فرنقی؛ رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی

2.

اثر سبک‌های شناختی بر یادگیری یک تکلیف هدف‌گیری در محیط باز و بسته بر مبنای منطق فازی و کلاسیک

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 59-77
عباس اکبری ورزنه؛ رخساره بادامی؛ مهدی نمازی زاده

3.

تأثیر بازی سایه بر مهارت‌های حرکتی بنیادی کودکان پیش‌دبستانی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 79-91
ملیحه رضایی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ رخساره بادامی

4.

تأثیر تمرینات دید ورزشی بر مدت زمان چشم ساکن و دقت مهارت هدف‌گیری- مهاری در کودکان با اختلال یادگیری

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 457-472
نیره شمشیری؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی

5.

تأثیر شاخص تودۀ بدن بر اجرای مهارت‌های بنیادی کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 397-414
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

6.

تاثیر تمرینات چشم ساکن بر فعالیت عضلانی و دقت مهارت هدف گیری-مهاری در کودکان با اختلال یادگیری

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 495-514
نیره شمشیری؛ زهره مشکاتی؛ رخساره بادامی

7.

روایی و پایایی مجموعه آزمون‌های ارزیابی حرکت کودکان (M-ABC) در کودکان شش‌سالۀ شهر اصفهان

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 105-122
رخساره بادامی؛ مریم نزاکت الحسینی؛ فهیمه رجبی؛ منصوره جعفری

8.

مقایسه اثر تمرینات دید ورزشی با و بدون موقعیت ویژه هاکی این لاین بر سرعت و زمان واکنش کل بدن هاکی‌‏بازان این لاین

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 89-110
حسین حیدری؛ رخساره بادامی؛ زهره مشکاتی

9.

مقایسۀ اثر تحریک الکتریکی مستقیم مغز از قشر بینایی و حرکتی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 153-168
رویا مهدی پور؛ مهدی نمازی زاده؛ رخساره بادامی؛ حمید میرحسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب