1.

ارتقای پارادایم تفسیری در نظریه سازمان: تأمّلی بر رویکرد داستان‌سرایی سازمانی

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 33-62
حسن دانایی‌فرد؛ حمیده شکاری

2.

تبیین نقش میانجی ادراک سیاست‌ سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-39
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

3.

شناسایی و اولویت‌بندی انگیزه‌های کارآفرینان خط‌مشی در عرصة خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 631-653
رضا اشگرف؛ علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد

4.

طراحی مدل توسعه هوشمند

دوره 13، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 25-45
سیدمحمد محمودی؛ حسن دانایی فرد؛ علی نقی امیری؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم بابکی راد

5.

فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد

دوره 10، شماره 26، اسفند 1391، صفحه 5-28
حسن دانایی فرد؛ منصور خیرگو؛ عادل آذر؛ علی فانی

6.

فهم شناختی مدیران از اثربخشی مدیریتی: کاربست روش شبکه خزانه

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 317-342
حسن دانایی فرد؛ لیلا مرتضوی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر

7.

واکاوی عوامل کلیدی در عدم موفقیت برخی خط‌مشی‌های عمومی در ج. ا. ایران: مطالعه خط‌مشی‌های مالیاتی کشور

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 33-68
سعید مقدس‌پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله کردنائیج


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب