1.

اثر حاد نوع و شدت انقباض‌ پویا بر شاخص‌های عملکردی و برخی متغیر‌های الکترومایوگرافی پرش عمودی ورزشکاران دوومیدانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 285-300
حسین رمضانی؛ حمید رجبی؛ پژمان معتمدی

2.

اثر حاد و مزمن فعالیت رکاب زدن زیربیشینه همراه با محدودیت جریان خون برBDNF و TNFα سرمی مردان فعال

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 247-262
سعید رحمتی؛ حمید رجبی؛ لطیفه کریمزاده

3.

اثر هشت هفته تمرین استقامتی بر مقدار پروتئینα-1A کانال کلسیمی پیش‌سیناپسی نوع P/Q در عضلات تند و کند موش‌های صحرایی

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 363-374
علی گرزی؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو

4.

بررسی اثر کاهش تعداد جلسات و افزایش شدت تمرین بر ترکیب بدن، توان هوازی و بی هوازی دانشجویان دختر غیرورزشکار

دوره 2، شماره 6، مهر 1389
مهناز امیدی؛ حمید رجبی؛ رامین بلوچی

5.

تأثیر 14 هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 65-75
محمد فتحی؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبی

6.

تأثیر تمرین تناوبی با شدت بالا در محیط گرم بر عملکرد هوازی و بی‌هوازی مردان فعال

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-62
سید محمد سیدی بیدگلی؛ حمید رجبی

7.

تأثیر تمرین هوازی همراه با افزایش مقاومت درحرکت قفسه سینه بر کارایی تهویه و عملکردهای ریوی دانشجویان غیرفعال

دوره 3، شماره 8، فروردین 1390
خالید محمدزاده سلامت؛ حمید رجبی؛ فردین کلوندی

8.

تأثیر مصرف مکمل کوآنزیم Q10 در دورة تیپر بر برخی شاخص‏های عملکرد استقامتی دونده‏های نیمه‌استقامت

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 13-28
داریوش شیخ‌الاسلامی وطنی؛ تحسین خطایی؛ منیژه نوروزیان؛ حمید رجبی

9.

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر میزان پروتئین‌های کلوتو، پروتئولیپید پروتئین و فاکتور نکروزتوموری آلفا در بافت مخچة موش‌های سالم

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-78
فتانه فرهمند؛ مریم نورشاهی؛ مریم سلیمانی؛ حمید رجبی؛ کوین پاور

10.

تأثیر یک جلسه تمرین مقاومتی بر بیان ژن myoD در عضلۀ کند و تندانقباض رت‌های نر نژاد ویستار

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 435-449
محمد فتحی؛ رضا قراخانلو؛ مسعود سلیمانی؛ حمید رجبی؛ راضیه رضایی

11.

سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت در فوتبالیست‌های نوجوان

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 1-19
ابوذر کاوه ای؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبی

12.

مقایسۀ تأثیر یک جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی به دو شیوۀ سوپرست‌های معکوس و ترکیبی بر پاسخ کراتین کیناز، فاکتور رشد شبه‌انسولینی و هورمون رشد پلاسما در مردان تمرین‌کرده

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 161-173
حسین سلیمانی؛ رضا قراخانلو؛ حمید رجبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب