1.

استفاده از فضای بدون توپوگرافی برای حل مسئله مقدار مرزی استوکس–هلمرت

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 147-159
مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک

2.

انتقال رو به پایین بی‌هنجاری‌‌های گرانی هلمرت برای تعیین دقیق ژئویید در ایران

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 99-109
مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری؛ پتر ونیچک

3.

تأثیر روش‌های گوناگون مشتق‌گیری عددی در بازیابی میدان جاذبه به روش انتگرال انرژی

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 89-103
مهروز خادمی؛ مهدی نجفی علمداری؛ محمدعلی شریفی

4.

تعیین سریع مدار دینامیکی ماهواره‌های LEO با استفاده از تقریب چندجمله‌ای‌های لژاندر

دوره 37، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 127-138
محمدرضا سیف؛ محمدعلی شریفی؛ مهدی نجفی علمداری

5.

تقریب بیضویِ اثرات توپوگرافی در مدل‌سازی میدان گرانی زمین

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 113-124
مهدی گلی؛ مهدی نجفی علمداری

6.

مدل سازی هندسی حرکات زمین ساختی مسطحاتی در ژاپن با تحلیل مشاهدات ژئودزی در منطقه

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 99-109
مهدی نجفی علمداری؛ آرمان طاهری؛ یحیی جمور؛ محمد امین مصباح

7.

مقایسه روش‌های متفاوت انتگرال‌گیری در تعیین مدار ماهواره‌های نزدیک سطح زمین

دوره 32، شماره 3، آبان 1385، صفحه 41-57
مهدی اسحاق؛ مهدی نجفی علمداری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب