1.

بحران اوکراین و آیین نظامی روسیه

دوره 10، شماره 1، بهار 1396، صفحه 205-220
الهه کولایی؛ محمد صداقت

2.

پان‌ترکیسم: برساختن هویت و شکل‌گیری جمهوری آذربایجان (1890 تا 1920)

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 459-478
الهه کولایی؛ مریم نظامی

3.

تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1395، صفحه 133-150
الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی

4.

تحلیل سیاست خارجی روسیه در قفقاز جنوبی بر پایۀ‌ ژنوژئوپلیتیک

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 645-664
الهه کولایی؛ میثم هادی پور

5.

تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 435-452
الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده

6.

روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما

دوره 4، شماره 9، پاییز 1390، صفحه 79-98
الهه کولایی؛ جعفر خاشع؛ حبیب رضازاده

7.

ژئوپلیتیک انتقال نفت از قفقاز

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387
الهه کولایی

8.

موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 319-334
الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی

9.

نقش انتقال انرژی در روابط ترکمنستان با روسیه

دوره 4، شماره 7، بهار 1390، صفحه 105-125
الهه کولایی؛ حمیدرضا عزیزی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.