1.

استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل‌سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

دوره 47، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 421-432
مهدی رفیعی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی

2.

به‌کارگیری نگار تشدید مغناطیسی هسته‌ای و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تراوایی یکی از مخازن نفت سنگین در جنوب ایران

دوره 37، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 27-45
مریم روستایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ مهدی تدینی؛ سیاوش ترابی

3.

تراکم‌پذیری منافذ در سنگ‌های کربناته ناهمگن سازند آسماری

دوره 32، شماره 1، بهار 1385، صفحه 77-83
عزت‌اله کاظم‌زاده؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ حسام آلوکی بختیاری؛ محمدرضا رضائی

4.

تعیین ناهنجاری‌های اورانیم در منطقه برندق با استفاده از داده‌های رادیومتری هوابرد

دوره 35، شماره 1، بهار 1388، صفحه 31-44
احمدرضا لکزایی؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ افشار ضیاء‌ظریفی؛ فرخشاد یگانی؛ محمد‌کاظم حفیظی

5.

وارون‌سازی توأمان دو بعدی‌ زمان ‌سیرهای موج لرزه‌ای S و مقاومت ویژه الکتریکی برای آشکارسازی ناهمگنی‌های نزدیک سطح

دوره 44، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-69
مصطفی یاری؛ مجید نبی‌بیدهندی؛ ظاهر حسین شمالی؛ لقمان نمکی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.