1.

اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون از فصل پانزدهم کتاب ماشینهای الکتریکی (جلد دوم

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

2.

اتم موانیم

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

3.

اثر اسید کلروسولفوریک بر روی نیتریلهای عطری سنتز S-Triazine و Dibenzamide های جدید

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

4.

از رویدادهای علمی و صنعتی جهان

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

5.

استفاده از پلاسما برای تولید الکتریسیته –مولد برق (MHD)مانیتوهیدرودینامیک

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

6.

آموزش علمی و فنی در سطح عالی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

7.

آنالیز ساختمانها به طریق هاردی کراس با استفاده از ماشین حساب الکترونیک

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

8.

انتقال انرژی 3 فاز متناوب با دو سیم و زمین در شبکه های برقی روستایی

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

9.

آنتنهای با باند وسیع –آنتنهای حلزونی لگاریتمی

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

10.

اندازه گیری فواصل رتیکولرها و کروماتوگرافی سیتراکونات گاماکاربوکسی هیدرازید پیریدنیوم

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

11.

بررسی مسایل دینامیک کابلهای متقاطع با استفاده از روش تفاوتهای محدود (نوسانات آزاد و اجباری )

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

12.

تازه هایی درباره دانش شیمی

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

13.

تحلیلی از تحقیقات علمی در ایران

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

14.

تصفیه روغنها و چربیها به صورت میسلا

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

15.

تعبیر جدیدی از نسبیت

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

16.

تعمیم اعداد موهومی مختلط

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

17.

تعیین شرایط حدی در گنبدهای پوسته ای بدون خمش

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

18.

تنش های غشایی پوسته های چندین دهانه به شکل سهموی بیضوی

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

19.

توپولوژی شبکه های برقی ، گرافهای جهت دار و بدون جهت

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

20.

تئوری و محاسبات ساختمانهای منظم (استاتیک ، دینامیک و بار بحرانی )

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

21.

حفاظت از خطرات جریانهای الکتریکی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

22.

خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز در ناحیه تهران

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

23.

خودکاری در صنعت ذوب آهن

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

24.

در رفتار صفحات مربع روی چهار تکیه گاه واقع در رئوس

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

25.

دماوند

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

26.

رویدادهای علمی و صنعتی جهان

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

27.

رویدادهای علمی و صنعتی جهان

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

28.

روش تفاوتهای محدود در حل معادلات غیر خطی صفحات

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

29.

زلزله

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

30.

زلزله و پیش گیری

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

31.

زمین شناسی و سنگ شناسی دماوند

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

32.

ژئودزی فضایی

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

33.

سنجش اسیدهای آمینه آزاد در سیب زمینی و پسته

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

34.

شیمی در سرعتهای زیاد

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

35.

طبقه بندی آبها

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

36.

طرح و محاسبه دقیق تیرهای سراسری بتنی پیش تنیده با ارتفاع متغیر

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

37.

فشار پس ماند الکتریکی در عایقها

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

38.

فلوتاسیون تفریقی سنگهای معدنی سرب و روی گروه بندی آزمایشی سنگهای معدنی و روش فلوتاسیون آنها

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

39.

کانسارپتاس در کنگو و استخراج آن

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

40.

گزارش حجاب تزریق دوغاب سیمان برای آب بندی بستر رود نیل

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

41.

محاسبه منحنی تاثیر لنگر خمشی یک تیر پنج دهانه به وسیله کامپیوتر

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

42.

مشعل پلاسما با قوس برقی

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

43.

مطالعه بار نهایی مخازن بتنی

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

44.

معرفی طریقه سنجش کمی اسیدهای آمینه آزاد بر اساس محاسبه لکه های ایجاد شده در سطح کروماتوگرام

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

45.

منشاء گرانیت ها (2)

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

46.

مواد بلوری که حساس اند و دقت عملی بس شگرف دارند بلورهایی که با فشار و کشش واجد نیروی الکتریکی می گردند

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

47.

مولکول های ایزوالکترونی (هم الکترون)

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347

48.

نقش پژوهش های علمی و فنی در آموزش عالی

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

49.

نقش کارتوگرافی در توسعه اقتصادی کشورها

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

50.

واژه های چند به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، آلمانی ، برای قسمت های الکترونیک ، راه وساختمان ، مهندسی شیمی ، معدن و ذوب فلزات

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

51.

واژه هایی چند به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، و آلمانی برای قسمتهای الکترونیک –راه و ساختمان مهندس شیمی ، معدن و ذوب فلزات

دوره 10، شماره 0، بهار 1347

52.

واژه هایی چند به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، فرانسه ، و آلمانی برای قسمتهای الکترونیک –راه و ساختمان مهندس شیمی ، معدن و ذوب فلزات

دوره 11، شماره 0، پاییز 1347


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.