1.

اثر کشت مخلوط ارقام تریتیکاله بر برخی خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد

صفحه 499-512
سید حمیدرضا رمضانی

2.

تاثیر کودهای زیستی و پوترسین بر بیوماس، گره‌زایی و برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ماشک گل خوشه‌ای تحت شرایط دیم

صفحه 513-529
رئوف سید شریفی؛ رضا سید شریفی؛ حامد نریمانی

3.

پارامتریابی و ارزیابی مدل SSM_iCrop برای پیش بینی رشد و نمو باقلا در شرایط آب و هوایی گرگان

صفحه 531-542
بنیامین ترابی؛ نجیب الله ابراهیمی؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی

4.

ارزیابی شیوه‌های کاشت و کاربرد علف‌کش‌های خاک مصرف بر مهار علف‌های هرز و عملکرد کنجد

صفحه 543-556
حسین اکبیا؛ الهام الهی فرد؛ عبدالرضا سیاهپوش؛ احمد زارع

5.

ارزیابی کارایی باکتری‎های محرک رشد گیاه در کاهش مصرف کود شیمیایی فسفر در گندم

صفحه 557-569
حسینعلی علیخانی؛ سمیه امامی؛ فاطمه علیخانی

6.

ارزیابی رنگیزه‌های فتوسنتزی، فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی و عملکرد دانه ارقام گلرنگ در شرایط قطع آبیاری

صفحه 571-586
سید مجتبی موسوی؛ احسان بیژن زاده؛ زهرا زینتی؛ وحید براتی

7.

نقش برگ پاشی نانوکودها در تعدیل اثرات منفی تنش شوری در کینوا

صفحه 587-600
فائزه حیدری؛ جلال[ جلیلیان؛ اسماعیل قلی نژاد

8.

پهنه بندی کشت چغندرقند در استان آذربایجان غربی براساس سیستم های کشت و آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی

صفحه 601-615
یعقوب حبیب زاده؛ سکینه عبدی؛ رؤیا عابدی

9.

بررسی روابط برخی از صفات زراعی با میزان انتقال مجدد ماده خشک در کانوپی ژنوتیپ های برنج

صفحه 617-628
مریم سرائی؛ مرتضی مبلغی؛ مرتضی نصیری؛ مجتبی نشایی مقدم

10.

بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدانی گیاه کینوا تحت تنش کم‌آبیاری و تیمارهای کودی در خاک شور

صفحه 629-644
مهدی امیریوسفی؛ محمود رضا تدین؛ رحیم ابراهیمی

11.

مقایسه شاخص‎ سطح برگ، خصوصیات کمی و کیفی 13 رقم جدید سیب زمینی تحت شرایط اقلیمی نیمه خشک و سرد رزن

صفحه 645-656
علی اصغر فزونی؛ محمدعلی ابوطالبیان

12.

ارزیابی توانایی رقابتی ارقام سیب زمینی با علف های هرز

صفحه 657-669
فرشته نورالهی؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ داود حسن پناه؛ محمد انوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب