1.

بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا

صفحه 379-402
علی محمد یثربی قمی؛ پوریا شیرخانی

2.

واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلک‌ها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ 590 و 591 قانون مجازات اسلامی)

صفحه 403-428
امین سلیمان کلوانق؛ احمد باقری؛ احمد مرتاضی

3.

نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه

صفحه 429-446
ابراهیم قاسمی

4.

بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن

صفحه 447-467
زهرا الانی؛ محمد علی راغبی

5.

نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن

صفحه 469-487
مهدی محمدزاده بنی طرفی

6.

بررسی امکان وصیت کودکان

صفحه 489-511
مرتضی رحیمی؛ زهرا آتشی

7.

تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))

صفحه 513-536
سیف اله احدی؛ سید سجاد محمدی؛ شفیع عباسی اصل

8.

واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا

صفحه 537-559
هادی همتیان؛ سید جلیل طاهری؛ مصطفی جعفرطیاری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب