1.

بررسی فقهی- حقوقی امکان اجرای حدّ در سرقت رایانه‌ای

صفحه 253-269
محمدرسول آهنگران؛ سید محسن رضوی اصل

2.

رویکردی انتقادی به تعارض مبنای قانون‌گذار در رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص (موضوع ماده‌های 413 و 415 ق. م. ا. مصوب 1392)

صفحه 271-291
عبدالعلی توجهی؛ مجید قورچی‌بیگی؛ سهراب بهادری

3.

بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

صفحه 293-312
سید مسلم حسینی ادیانی

4.

نقش عقل در فهم شریعت و قانونگذاری

صفحه 313-332
محمد علی راغبی؛ مهدی گرامی پور؛ محمد جواد تاکی

5.

بازپژوهی معنای تغییر احکام شرعی و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 333-352
محمدجواد سلمانپور؛ مهدی حمیدی

6.

بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری

صفحه 353-370
سعید شریعتی فرانی؛ حسین قافی

7.

بازپژوهی خیار حیوان

صفحه 371-394
سجاد شهباز قهفرخی؛ محسن صفری؛ امین قاسمپور

8.

حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران

صفحه 395-413
مهدیه غنی زاده؛ علی تولّائی

9.

بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه

صفحه 415-435
الهام معزی؛ عابدین مؤمنی

10.

تناسب حکم و موضوع در نظرهای فقهی و اصولی امام خمینی

صفحه 437-457
مهدی منتظرقائم


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.