1.

سیطرۀ نظام بازار بر نظام آموزش عالی ایران

صفحه 9-38
جلیل کریمی؛ امید منصوری؛ نادیه رضایی

2.

قاچاق مهاجر به مثابۀ تجارت: کندوکاو فرایند قاچاق مهاجران اقتصادی از افغانستان به ایران

صفحه 39-68
عبدالله محمدی؛ رسول صادقی

3.

هنر و تامل در مسائل اجتماعی؛ نمونۀ فیلم سگ‌کشی و جامعه و اقتصاد پس از جنگ

صفحه 69-89
محمد روزخوش

4.

نقاشی "عصر عاشورا" زنانگی،‌ و تحول فرهنگی در ادراک مذهبی در ایران معاصر

صفحه 91-113
جبار رحمانی

5.

بررسی سویه‎ های دین‎ دارانه خام ‎گیاه‎ خواری در شهر تهران (مطالعه موردی انجمن خام‎ گیاه ‎خواری شهر تهران)

صفحه 115-139
سید مهدی اعتمادی فرد؛ رسول محسن زاده

6.

درهم تنیدگی خانه / قلمرو و فضای درون/ برون در جامعه ایلی ایران ( مطالعه موردی ایل کاکاوند)

صفحه 141-167
روح اله نصرتی؛ محسن قلی پور

7.

شوخ‏ طبعی قومیتی در ایران

صفحه 169-189
فاطمه نصراصفهانی؛ وحید قاسمی؛ محمدرضا جوادی یگانه

8.

همه جایی شدن تلگرام: مطالعه دلایل جامعه شناختی استفاده کاربران ایرانی از تلگرام

صفحه 191-220
حسین کرمانی

9.

پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

صفحه 221-247
ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی

10.

دولت و نیروهای کار شرکتی کشاکش مسئولیت و طرد

صفحه 249-273
نوح منوری؛ یوسف اباذری؛ احمد میدری

11.

کالایی‌سازی هنر معاصر: تحلیل گفتمان پست‌مدرنیسم محلی پروژه فرهاد مشیری و لویی ویتون

صفحه 275-301
فاطمه پورمند؛ عفت السادات افضل طوسی

12.

تبارشناسی گفتمان مدرن فقر در ایران

صفحه 303-334
موسی عنبری؛ صدیقه پیری

13.

قالب های معرفتی اعتیاد و ابژه سازی معتاد در ایران پس از انقلاب 1357

صفحه 335-366
مهناز علی زاده؛ فرح ترکمان؛ عبدالحسین کلانتری

14.

روند بازنمایی سبک زندگی در سریال‌های خانوادگی- اجتماعی پربیننده سیمای ج.ا.ا

صفحه 367-399
مهدی منتظرقائم؛ علی اصغر سلیمانیان

15.

تاریخ همچون حماسه «روایت‌‌ باستان‌گرایی در ایران معاصر»

صفحه 401-424
نادر امیری؛ محمد نادرکردی

16.

جنسیت و جدایی: روایت مردانه

صفحه 425-454
سمیه عرب خراسانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب