دوره و شماره: دوره 50، شماره 1، بهار 1398  XML

1

جذب و توزیع فسفر در دو گیاه گندم و جو در مراحل طویل شدن ساقه و گرده‌افشانی تحت تأثیر مقدار کود فسفره و مایه زنی با باکتری استرپتومایسس

صفحه 1-13
تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ سید مجید عالیمقام

2

تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP

صفحه 15-29
رقیه نجف زاده؛ رضا درویش زاده؛ خدیجه موسی خلیفانی؛ مسعود ابرین بنا

3

اثر کود زیستی بر ویژگی های کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت سطوح مختلف کود شیمیایی

صفحه 31-46
رقیه محمدپوروشوایی؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری

4

افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2

صفحه 47-57
مریم چاله کائی؛ علیرضا عباسی؛ صدیقه یوسفی؛ داود داداشی

5

برآورد آستانه‌های دمایی سبز شدن گیاهچه کلزای بهاره در مزرعه

صفحه 59-69
ابوالفضل درخشان؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید بهرام اندرزیان

6

بهبود فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوای کلروفیل لوبیا با کاربرد اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی

صفحه 71-83
مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

7

تاثیر سامانه های خاک‌ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت

صفحه 85-96
عفیفه نیسی؛ مهدیه پارسائیان؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

8

ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogjan javanica

صفحه 97-106
سعیده تنها؛ فرشته بیات؛ فاطمه جمالی

9

کمی سازی پاسخ جوانه‌زنی شوید (Anethum graveolens L.) به دما و تنش خشکی توسط مدل زمان حرارتی-رطوبتی

صفحه 107-118
سید فرهاد صابرعلی؛ محمد ناصر مودودی

10

تأثیر محلول پاشی روی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا در شرایط رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 119-128
سمیه کرمی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ حامد کشاورز؛ مونا پوردهقان

11

کاربرد روش AMMI در تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایداری عملکرد لاین‌های خالص سویا (Glycine max L.)

صفحه 129-137
حمید رضا بابائی؛ حسین سبزی؛ نسرین رزمی

12

تاثیر الیسیتورهای غیرزیستی بر آنتی‌اکسیدان‌ها و صفات فیتوشیمیایی مامیران‌کبیر (Chelidonium majus) تحت تنش خشکی

صفحه 139-150
صدیقه فابریکی اورنگ؛ هانیه سادات شهاب زاده

13

تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.)

صفحه 151-159
مسعود رفیعی؛ عبدالرضا کونانی

14

سنجش تراریختی احتمالی در نمونه های بذر ذرت و خوراک دام و طیور بر مبنای راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos

صفحه 161-169
جلال شعبانی.؛ علیرضا طالعی؛ حسین هنری

15

تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته بهاره کلزا

صفحه 171-179
ناصر مظهری روش؛ سید علی پیغمبری؛ حسن امیری اوغان

16

اثر تراکم کاشت بر خوابیدگی بوته و مؤلفه‌های عملکرد ارقام برنج

صفحه 181-190
اسماعیل یساری


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.