1.

جذب و توزیع فسفر در دو گیاه گندم و جو در مراحل طویل شدن ساقه و گرده‌افشانی تحت تأثیر مقدار کود فسفره و مایه زنی با باکتری استرپتومایسس

صفحه 1-13
تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ سید مجید عالیمقام

2.

تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP

صفحه 15-29
رقیه نجف زاده؛ رضا درویش زاده؛ خدیجه موسی خلیفانی؛ مسعود ابرین بنا

3.

اثر کود زیستی بر ویژگی های کمی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.) تحت سطوح مختلف کود شیمیایی

صفحه 31-46
رقیه محمدپوروشوایی؛ احمد قنبری؛ براتعلی فاخری

4.

افزایش پایداری غشای سلولی در گیاه توتون با انتقال ژن AtEXPB2

صفحه 47-57
مریم چاله کائی؛ علیرضا عباسی؛ صدیقه یوسفی؛ داود داداشی

5.

برآورد آستانه‌های دمایی سبز شدن گیاهچه کلزای بهاره در مزرعه

صفحه 59-69
ابوالفضل درخشان؛ سید عطااله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید بهرام اندرزیان

6.

بهبود فتوسنتز، تبادلات گازی و محتوای کلروفیل لوبیا با کاربرد اپی براسینولید در شرایط تنش خشکی

صفحه 71-83
مهسا محمدی؛ افشین توکلی؛ مجید پوریوسف؛ احسان محسنی فرد

7.

تاثیر سامانه های خاک‌ورزی، اسید سالیسیلیک و قارچ میکوریزا بر رنگدانه‌های فتوسنتزی و برخی ویژگی های کیفی ذرت

صفحه 85-96
عفیفه نیسی؛ مهدیه پارسائیان؛ احمد غلامی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ حمید عباس دخت

8.

ارزیابی مقاومت چند ژنوتیپ گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشه Meloidogjan javanica

صفحه 97-106
سعیده تنها؛ فرشته بیات؛ فاطمه جمالی

9.

کمی سازی پاسخ جوانه‌زنی شوید (Anethum graveolens L.) به دما و تنش خشکی توسط مدل زمان حرارتی-رطوبتی

صفحه 107-118
سید فرهاد صابرعلی؛ محمد ناصر مودودی

10.

تأثیر محلول پاشی روی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا در شرایط رژیم های مختلف آبیاری

صفحه 119-128
سمیه کرمی؛ سید علی مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ حامد کشاورز؛ مونا پوردهقان

11.

کاربرد روش AMMI در تجزیه اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و تعیین پایداری عملکرد لاین‌های خالص سویا (Glycine max L.)

صفحه 129-137
حمید رضا بابائی؛ حسین سبزی؛ نسرین رزمی

12.

تاثیر الیسیتورهای غیرزیستی بر آنتی‌اکسیدان‌ها و صفات فیتوشیمیایی مامیران‌کبیر (Chelidonium majus) تحت تنش خشکی

صفحه 139-150
صدیقه فابریکی اورنگ؛ هانیه سادات شهاب زاده

13.

تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.)

صفحه 151-159
مسعود رفیعی؛ عبدالرضا کونانی

14.

سنجش تراریختی احتمالی در نمونه های بذر ذرت و خوراک دام و طیور بر مبنای راه انداز 35S و خاتمه دهنده nos

صفحه 161-169
جلال شعبانی.؛ علیرضا طالعی؛ حسین هنری

15.

تجزیه پایداری لاین‌های پیشرفته بهاره کلزا

صفحه 171-179
ناصر مظهری روش؛ سید علی پیغمبری؛ حسن امیری اوغان

16.

اثر تراکم کاشت بر خوابیدگی بوته و مؤلفه‌های عملکرد ارقام برنج

صفحه 181-190
اسماعیل یساری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب