1.

نویافته های کاوش باستان‌شناسی نجات شهری در منطقه مولوی تهران در دوران پیش‌ازتاریخ (ترانشه I)

صفحه 1-18
محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار؛ مهسا وهابی

2.

تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

صفحه 19-36
علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

3.

مکان‌یابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسی‌های باستان‌شناختی

صفحه 37-56
داوود پاکباز؛ جواد نیستانی؛ حسن کریمیان

4.

بررسی مبانی ایدئولوژیک صحنه های تاج ستانی از ایزدان در هنر ایران باستان

صفحه 57-76
حمیدرضا پیغمبری

5.

بررسی و شناسایی تدفین دوره ساسانی شهرستان شوشتر

صفحه 77-96
مهرداد حاتمی؛ علی اصغر میرفتاح؛ رضا شعبانی صمغ آبادی

6.

سازمان اداری تپه چغاماران ماهیدشت در عصر مفرغ قدیم: پیشنهاد یک فرضیه

صفحه 97-116
علی خایانی؛ کمال الدین نیکنامی

7.

تعیین میزان عناصر بقایای دندانی عصر مفرغ جدید محوطه شهرک فیروزه نیشابور و مقایسه آن با نمونه‌های دندانی معاصر

صفحه 117-131
محمد حسین رضایی؛ حسن باصفا؛ حمیده سادات محمدی پور؛ نرگس هاشمی؛ عاطفه بیگ زاده

8.

بررسی و اولویت‌سنجی مرکزیت (سیاسی) سکونتگاه های قلعه ای دوره ی قاجار منطقه سیستان ایران با استفاده از مدل فرایند تحلیل شبکه ANP

صفحه 133-152
محمد ابراهیم زارعی؛ سید رسول موسوی حاجی؛ نغمه بهبودی

9.

شهر قدیم سیرجان در قرون 7-8 ه.ق با استناد به قراین تاریخی و یافته های سفالی

صفحه 153-169
احمد سهرابی نیا؛ عابد تقوی

10.

نبرد بهرام گور در کشمهین؛ بازنگری در برخی از نقوش گچ‌بری بندیان درگز

صفحه 171-190
علی صدرایی؛ قلی نژاد مستنصر؛ حسین کوهستانی؛ محمود طغرایی؛ محیا آذر

11.

تحلیل نتایج کاوش‌های باستان شناسی معدن نمک چهرآباد

صفحه 191-210
ابوالفضل عالی؛ توماس اشتولنر؛ بهمن فیروزمندی شیره جین

12.

پروژه مطالعه باستان‌شناختی فرهنگ زرتشتیان میبد(یزد): گزارش مقدماتی بررسی مزرعه کلانتر و روستای حسن‌آباد

صفحه 211-226
حسن فاضلی نشلی؛ راث یانگ

13.

بررسی انواع تقارن و الگوهای تقارن در نقوش برجسته تمدن هیتیت

صفحه 227-244
نوشین کبوتری؛ علیرضا هژبری نوبری

14.

مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به‌دست‌آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد

صفحه 245-260
مهدیه گراوند؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ علی سجادی

15.

تبیین ساختار، کارکرد و گاه نگاری کوره‌ی سفالگری مشکویه (مشکین تپه)

صفحه 261-271
رضا نوری شادمهانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب