1.

پژوهشی در بنیان‌های فلسفی مفهوم هژمونی: لاکلاو، دریدا و امکانی‌بودن صورت‌بندی‌های گفتمانی

صفحه 1-16
علی بندرریگی‌زاده؛ جهانگیر جهانگیری

2.

زمینه‌های گذر به وجود به مثابه بنیان آگاهی در شلینگ

صفحه 17-36
محمدرضا خواجه نوری؛ حسین غفاری

3.

زیست‌جهان و پارادوکس سوبژکتیویته

صفحه 37-56
زهرا رمضانلو؛ حسن فتح زاده؛ شمس الملوک مصطفوی

4.

ترکیب اتحادی ماده و صورت و مسأله اتحاد عاقل و معقول

صفحه 57-77
مصطفی زالی

5.

آیا اصل طرد شق ثالث یک شرط سلبی برای حقیقت است؟

صفحه 79-96
محمد شفیعی؛ احمد علی اکبر مسگری

6.

دلوز: ماشین میل و ترکیب‌های آن

صفحه 97-115
سید علی صدرالحفاظی؛ محمدرضا ریخته گران

7.

«آیا رنج بد است؟» درک پارفیت و نیچه درباره‌ی رنج

صفحه 117-139
حمید رضا محبوبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب