1.

صفحات آغازین

صفحه 1-3

2.

طراحی نظام دیدبانی آموزش‌عالی با رویکرد کارآفرینانه

صفحه 805-825
سید صدرالدین صدری نوش‌آبادی؛ تیمور مرجانی؛ ابراهیم حاجیانی

3.

رابطۀ یادگیری خودراهبر و یادگیری سازمانی در سازمان‌های آموزشی

صفحه 827-850
علی مقدم‌زاده؛ زهرا علی‌اکبری؛ ابراهیم مزاری

4.

تحلیل تأثیر عوامل حمایتی سازمانی بر قابلیت‌های نوآوری سازمان با در نظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت جذب دانش

صفحه 851-870
اسد حجازی؛ امیرهوشنگ نظرپوری

5.

تبیین نقش میانجی فرهنگ‌سازمانی دوسوتوان در ارتباط بین ظرفیت جذب دانش و دوسوتوانی سازمانی

صفحه 871-898
محمدتقی صادقی؛ فرزاد موحدی سبحانی؛ علی رجب‌زاده قطری

6.

رهبری تضایف‌گرایانه: رویکردی فرانوگرا در زمینۀ ارتقای سطح بلوغ قابلیت‌های کارکنان و پایداری منابع انسانی

صفحه 899-925
سعید آیباغی اصفهانی؛ علی‌اکبر حسنی؛ زهرا عامری

7.

ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)

صفحه 927-950
فؤاد مکوندی؛ حمید زارع؛ امید جلیلی قاسم‌آقا

8.

ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

صفحه 951-972
محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش

9.

تحقیقات دیداری: آوای عکس و تفسیر عکس روش‌شناسی نوین در مطالعات فرهنگ سازمانی

صفحه 973-1000
ناهید نادری

10.

فرهنگ مدیریت و حقوق خانواده

صفحه 1001-1010
سید محمدعلی بلادیان؛ سید علی‌محمد یثربی؛ سید عبدالرحیم حسینی؛ مجتبی الهیان

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-9


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب