1.

واکاوی و تحلیل مفهوم خط‌مشی عمومی: ماهیت، صفات و غایت

صفحه 506-528
هاشم سوداگر؛ علی نقی امیری؛ سیدمجتبی امامی

2.

درک نقش ارزش‎های فردی و اجتماعی‎ مدیران در اجرای خط‎مشی‎های مصوب در سازمان‎های دولتی ایران

صفحه 529-562
حمزه صمدی میارکلائی؛ ابوالحسن فقیهی؛ کرم الله دانش فرد

3.

تواضع درون‎سازمانی: شایستگی محوری در رهبری سازمان‎های عصرجدید

صفحه 563-582
بهزاد محمدیان؛ حسن زارعی متین؛ جبار باباشاهی؛ حمید رضا یزدانی

4.

اثر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد (مطالعه موردی: سازمان‌های دولتی استان کرمان)

صفحه 583-604
رضا سپهوند؛ محسن عارف نژاد؛ مسعود سپه وند؛ فریبرز فتحی چگنی

5.

ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

صفحه 605-628
عباس عباس‌پور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن؛ جواد نرگسیان

6.

طراحی مدل ارزیابی خودگردانی محلی در سطح استان‎های جمهوری اسلامی ایران

صفحه 629-650
ظهیر علی مرادی؛ عبد الحمید شمس؛ علی جهانگیری

7.

نقش میانجی سکوت‎گرایی اجتنابی در رابطه میان جو مدیریت خطا و رفتار یادگیری با عملکرد فردی

صفحه 651-677
غلامرضا ملک زاده؛ مرضیه ادیب زاده؛ محمد غلامی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب