1.

شناسنامه علمی شماره


2.

بررسی عناصر تشکیل‌دهندة داستان عیناک قدری غادة السمّان (بر اساس نظریة گفتمان روایی ژرار ژنت)

صفحه 1-18
علی سلیمی؛ سمیره خسروی

3.

بررسی تطبیقی سازمایۀ گفت‌وگو در داستان‌های ماهی سیاه کوچولو و الحدیقة الأجمل با تأکید بر آموزه‌های دینی

صفحه 19-35
سید مهدی مسبوق؛ ابوذر گلزار خجسته

4.

بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

صفحه 37-54
علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور

5.

بینامتنی کاربردی قرآن در شعر معاصر عرب (مورد مطالعه پژوهانه اشعار محمد قیسی)

صفحه 55-72
عزت ملاابراهیمی؛ محمد سالمی

6.

تجلی فرهنگ و ادب جاهلی در شعر عبدالوهّاب البیاتی

صفحه 73-90
محمود حیدری

7.

خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری

صفحه 91-107
فرهاد رجبی؛ فاطمه پرچگانی

8.

دیالکتیک سنت و مدرنیته در رمان‌های جزیرة سرگردانی و ذاکرة ‌الجسد

صفحه 109-125
اسحق رحمانی؛ شیوا متحد

9.

تحلیل جامعه‌شناختی «داغ ننگ» در داستان کوتاه من وراء الحجاب و الساقطة (رویکرد نمایشی اروینگ گافمن)

صفحه 127-143
تورج زینی وند؛ سمیه صولتی

10.

کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

صفحه 145-159
علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل

11.

شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

صفحه 161-178
نرگس انصاری

12.

کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

صفحه 179-197
محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان

13.

واکاوی مؤلّفه‌های وحدت اسلامی در اشعار احمد محرم

صفحه 199-216
مالک عبدی

14.

جلوه‌های پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

صفحه 217-235
حجت الله فسنقری؛ بهروز سالمی مغانلو


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب