1.

مطالعه تأثیر مالچ کاه و کلش گندم بر نگهداشت رطوبتی خاک در شرایط دیم

صفحه 955-964
زهرا رضایی پور؛ علی رضا واعظی؛ محمد بابااکبری

2.

بهسازی هدایت هیدرولیکی خاک بستر خاکچال‌ها با مواد طبیعی

صفحه 965-975
مسعود گراشی؛ امین فلامکی؛ مهناز اسکندری؛ مهدی همایی

3.

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه سرریزهای کنگره‌ای-ذوزنقه‌ای بر افزایش مقدار اکسیژن محلول آب

صفحه 977-990
ریحانه منصوری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مریم نوابیان

4.

واکنش نخل خرما به اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی

صفحه 991-1001
حسین دهقانی؛ نادر سلامتی

5.

بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد گیاه کلزا تحت سناریوهای کم‌آبیاری در دشت قزوین

صفحه 1003-1015
نیاز علی ابراهیمی پاک*؛ اصلان اگدرنژاد؛ آرش تافته؛ داوود خدادادی دهکردی

6.

تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر

صفحه 1017-1029
سهراب صالحی طرخورانی؛ محمد حسین نیک سخن؛ مجتبی اردستانی

7.

تخمین عملکرد محصول گندم با استفاده از تصاویر ماهواره لندست‌8 (مطالعه موردی: دشت مغان)

صفحه 1031-1042
لقمان کمالی؛ عباس کاویانی؛ بیژن نظری؛ عبدالمجید لیاقت

8.

استفاده همزمان از سیگنال‌های اقلیمی و دمای سطح آب دریا در پیش‌بینی جریان (مطالعه موردی حوضه چشمه-کیله)

صفحه 1043-1053
حسام قدوسی؛ لیلا کوشافر

9.

توسعه یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای تعیین الگوی کشت بهینه در شرایط کم‌آبیاری

صفحه 1055-1070
محمد هادی نظری فر؛ امیر سالاری؛ رضوانه مومنی

10.

بررسی نقش مناطق حائل گیاهی در کاهش میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از مدل WEPP، مطالعه موردی: یک دامنه لسی زراعی در شهرک عرفان گرگان

صفحه 1071-1082
علی جبله؛ علی نجفی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ علی محمدیان بهبهانی؛ علی گلکاریان

11.

اثرات متقابل تنش قلیائیت، سالیسیلیک‌اسید و نوع خاک بر پارامترهای رشد گیاه ماش (Vigna radiata Wilczek)

صفحه 1083-1093
علی اشرف امیری نژاد؛ مژگان بهرامی؛ مختار قبادی

12.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر استغراق و تبدیل ورودی بر روابط دبی-اشل دریچه سالونی

صفحه 1095-1106
فاطمه یوسفوند؛ محمدجواد منعم؛ محمد رضا کاویانپور

13.

ارزیابی وضعیت مادة آلی خاک با استفاده از تکنیک رگرسیون کریجینگ و تصاویر ماهوارة لندست

صفحه 1107-1117
محمد علی محمودی؛ مولود میرزایی؛ مهتاب پیرباوقار

14.

تحلیل حساسیت پارامترهای مدل دوبعدی انتقال آلودگی در آب‌های کم‌عمق به روش RSA

صفحه 1119-1129
مهدی خراشادی زاده؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور

15.

جذب سطحی فسفر و تعیین شاخصهای بافری در راسته های مختلف خاک یک ردیف پستی بلندی-اقلیمی

صفحه 1131-1144
معصومه معاذالهی؛ مجید باقر نژاد

16.

بررسی اثرات تغییراقلیم بر خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیکی و کشاورزی حوضه زرینه‌رود با استفاده از شاخص‌های SRI و SSWI و مدل SWAT

صفحه 1145-1157
زهره پورکریمی؛ مه نوش مقدسی؛ سید اسدالله محسنی موحد؛ مجید دلاور

17.

مقایسه روش‌های ژئوالکتریک، الکترومغناطیس و ورویچ در تعیین سطح آب شور و شیرین آبخوانهای ساحلی

صفحه 1159-1170
مهدی عمادی؛ علی شاهنظری؛ زهره سادات ریاضی راد

18.

تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی با استفاده از داده‌های سنجش از دور و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 1171-1180
محمد علی محمودی؛ سحر امین خواه

19.

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری تجزیه کننده پلی وینیل الکل از کمپوست زباله‌های جامد شهری

صفحه 1181-1188
شوبو صالحپور؛ مهدی جنوبی؛ مجید خانعلی

20.

بهبود کارآیی مصرف کود با پایش شاخص تغذیه نیتروژن

صفحه 1189-1200
آرش رنجیر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان؛ مریم وراوی پور


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.